Rámcové smlouvy s Nemocnicí Třebíč - seznam škol

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická TřebíčVyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 • předmět smlouvy - spolupráce při akreditovaném kvalifikačním kurzu - sanitář


Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola Třebíč - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola

 • předmět smlouvy - praktické vyučování, kuchař - čísník


Vysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • předmět smlouvy - všeobecná sestra, porodní asistentka


Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

 • předmět smlouvy - ošetřovatel

 

Masarykovy univerzita - Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - odborná praxe studentů LF

 

Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií

 • předmět smlouvy - odborná praxe I.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

 • předmět smlouvy - fyzioterapie, nutriční terapie, pediatrické ošetřovatelství, porodní asistentka, radiologický asistent, všeobecná sestra, zdravotně-sociální péče, zdravotní laborant, zdravotní záchranář


Karlova univerzita v Praze - 1. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti 1. LF UK v Praze (bez předstátnicových)


Karlova univerzita v Praze - 2. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti 2. LF UK v Praze


Karlova univerzita v Praze - 3. Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - Prázdninová praxe - vnitřní lékařství, Prázdninová praxe – klinické oddělení, Prázdninová praxe z gynekologie a porodnictví, Prázdninová praxe z volitelného oboru, Prázdninová praxe z chirurgie, Závěrečná praxe před dílčí částí státní rigorózní zkoušky, Odborná praxe v semestru I., nebo II., nebo III., nebo IV., nebo V., nebo VI., Odborná praxe v semestru, Odborná praxe prázdninová nebo určené všeobecné sestry (týká se praxí: Prázdninová praxe I., nebo II.) nebo určeného fyzioterapeuta (týká se praxí: Odborná letní praxe) nebo pracovníků určených poskytovatelem praxe (týká se praxí: Úvod do klinické medicíny – praxe I., nebo II., Praxe)


Karlova univerzita v Hradci Králové - Lékařská fakulta

 • předmět smlouvy - studenti oborů akreditovaných LF

 

Stredná zdravotnícka škola Humenné, Slovensko - Stredná zdravotnícka škola Humenné

 • předmět smlouvy - zabezpečení odborné stáže žáků v rámci EK Erasmus+