Bariatrická poradna

Hlavní telefon568 809 205, 568 809 202, 568 809 780Hlavní mailjjerabek@nem-tr.cz, jcagas@nem-tr.czKde nás najdeteBudova C
Podlaží I. NP
Dveře č. 22
Ordinační hodinyPá 9.00 - 12.00kompletní ordinační hodiny
Bariatrická poradna

Chirurgická léčba obezity v Nemocnici Třebíč

 

Chirurgické oddělení Nemocnice Třebíč poskytuje péči pacientům s obezitou a zaměřuje na chirurgickou léčbu pacientů s diabetem 2. typu souvisejícím s obezitou.

Před operací by měl pacient projít komplexním vyšetřením a snahou o konzervativní terapii výše uvedených onemocnění, rádi bychom zdůraznili především spolupráci s nutričním terapeutem, operace je jen prvním krokem v terapii, k úspěchu vede dlouhodobá změna stravovacích zvyklostí a změna životního stylu. Pokud je tato konzervativní terapie neúspěšná - pacient nemá dostatečný váhový úbytek -  je pacientovi navržena metabolická (bariatrická) operace.

 

Nabízíme pacientům tyto druhy laparoskopických operací:

 

1. Tubulizace žaludku (sleeve gastrectomie) – při operaci se odstraní až 3/4 žaludku, vznikne tak nový žaludek tvaru trubice. Menší objem potravy způsobuje úbytek hmotnosti a zlepšení diabetu, pacient však nepociťuje hlad i při menších porcích.

 

 

2. Minigastrický bypass (žaludeční bypass s jednou anastomózou) – z původně rozměrného žaludku se vytvoří malý trubicovitý váček (pouch), který se spojí s tenkým střevem (anastomóza). Takto se vyřadí z trávení dvanácterník a asi 150 cm tenkého střeva. Opět dochází k výraznému váhovému úbytku a dramatickému zlepšení až vymizení diabetu (až 80% pacientů je po této operaci v „remisi“ diabetu – nepotřebují inzulin a jiné léky).

 3. Roux-Y Gastric Bypass (žaludeční bypass s dvěma anastomózami) – podobná operace jako minigastrický bypass, navíc se při operaci konstruuje i anastomóza („spoj“) mezi kličkami tenkého střeva. Princip působení na diabetes a váhové úbytky jsou srovnatelné.


 

 


Indikace (výběr typu operace) se liší podle charakteru onemocnění pacienta, jeho BMI, přidružených chorob apod. Při výběru nejvhodnějšího typu operace tak spolupracuje chirurg, obezitolog, diabetolog a nutriční terapeut; snažíme se však i vyjít vstříc preferencím samotného pacienta. 

 

Pacient po operaci musí dlouhodobě dodržovat doporučený režim, jsou potřebné pravidelné kontroly u metabolického chirurga, internisty - obezitologa a nutričního terapeuta.

Problematika metabolické (bariatrické) chirurgie je poměrně složitá, všechny Vaše dotazy však zodpovíme v naší Poradně metabolické chirurgie.

 

Postup před operací. Hospitalizace.

Pacient se objedná do Bariatrické poradny Třebíč, objednání je možné bez doporučení jiného lékaře. Při vstupní konzultaci je pacient vyšetřen, je navržen diagnosticko-terapeutický postup, navržen typ případné operace, popř. je přidělen předběžný termín k operaci. Pacient je zevrubně poučen o onemocnění, doporučena další vyšetření, předán ke konzervativní péči do obezitologické a nutriční poradny.

V případě, že je konzervativní terapie neúspěšná, potvrdíme termín operace. Pacient absolvuje předoperační vyšetření ambulantně, k operaci přichází den předem. Operace se provádí v celkové anestezii, délka operace je zpravidla 60-180 minut. Po operaci je pacient zpočátku na tekuté dietě, z lůžka vstává v den operace, nebo den následující. Hospitalizace trvá zpravidla 3-6 dní.

Během hospitalizace proběhne opět edukace v nutriční poradně, pacient je důkladně poučen o druhu pooperační diety a způsobů stravování. Po operaci může být sníženo vstřebávání některých látek (železo, vitamíny), pacient proto nahrazuje jejich příjmem kombinovaným preparátem (1 tbl Baritreat denně). Je doporučena vhodná fyzická aktivita, od prvních pooperačních dnů doporučujeme chůzi.

 

Období po operaci

V pooperačním období dochází k výraznému a dlouhodobému úbytku hmotnosti.  Podle druhu operace, typu obezity a míry dodržování doporučeného pooperačního režimu dochází k úbytku více než poloviny nadbytečné hmotnosti, (60-80% EWL). Především však dochází k dramatickému zlepšení kompenzace cukrovky (často k úplnému vyléčení), zlepší se hodnoty krevního tlaku (menší dávky, či vysazení antihypertenziv), zlepší se hodnoty tuků a cholesterolu v krvi.

 

 Je potřeba si uvědomit, že samotná operace je jen prvním krokem k úspěšnému snížení hmotnosti a léčbě souvisejících onemocnění. K dosažení dlouhodobého dobrého výsledku by měl pacient nadále spolupracovat s nutriční poradnou na úpravě jídelníčku, pooperační období je vhodné i pro celkovou změnu životního stylu, výrazný úbytek hmotnosti zlepší možnosti fyzické zátěže – doporučujeme pravidelně se věnovat chůzi (6000-10000 kroků/den), jízdě na kole, rotopedu nebo plavání.

Pacient po bariatrické operaci dochází pravidelně na kontroly. V prvním roce po 3 měsících, v dalším roce po půl roce, dále 1 krát ročně. Kontroly probíhají v naší Poradně bariatrické a metabolické chirurgie, dále pacienta sleduje obezitolog, včetně pravidelných laboratorních vyšetření, pacient nadále dochází do nutriční ambulance. Pacienti berou doplňky stravy (1 tbl Baritreat/den), v některých případech je potřeba i jiná terapie (Helicid apod.).

 


Co to je obezita a její rizika

 

Obezita je onemocnění, při kterém je v těle nadměrné množství tuku, v České republice trpí nadváhou a obezitou více než polovina populace (56%), z toho 17% je obézních (s BMI ≥ 30 kg/m2).

S obezitou je spojena celá řada dalších závažných onemocnění, u obézních pacientů se například vyskytuje vysoký krevní tlak 2x  a cukrovka dokonce 3x častěji. Obézní lidé dále častěji trpí onemocněním kyčelních a kolenních kloubů, vysokou hladinou tuků a cholesterolu, syndromem spánkové apnoe, u obézních pacientů je také častější kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu), cévní onemocnění mozku a některá onkologická onemocnění.

Význam chirurgické léčby obézních tak vidíme ne v pouhém snižování hmotnosti, ale především ve faktu, že po výkonu výrazně klesá výskyt přidružených onemocnění, zejména diabetu a celkově se zlepšuje zdravotní stav a dlouhodobá prognóza pacienta.

 

Stupeň obezity, BMI (Body Mass Index, Index tělesné hmotnosti)

Míra obezity se určuje hlavně podle indexu tělesné hmotnosti neboli BMI (z anglického body mass index). Abyste tuto hodnotu spočítali, je nutné vydělit tělesnou hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Jednoduchý výpočet je také na https://www.bodymassindex.cz/

 

Pro evropskou populaci jsou výsledné hodnoty BMI definovány takto:

  • BMI 18,5‒24,9 – normální tělesná hmotnost
  • BMI 25,0‒29,9 – nadváha
  • BMI 30,0‒34,9 – obezita 1. stupně
  • BMI 35,0‒39,9 – obezita 2. stupně
  • BMI vyšší než 40,0 – obezita 3. stupně (morbidní obezita)

 

Kromě BMI jsou ovšem důležité také další faktory, jako je například rozmístění tukové tkáně na těle. Nejrizikovější je nitrobřišní obezita neboli abdominální obezita, kdy dochází k hromadění tuku v břišní dutině (tzv. viscerální tuk). Orientačním ukazatelem obezity a nadváhy je také obvod pasu.  Mezi další faktory, které je nutné brát v potaz, patří třeba poměr obvodu pasu k obvodu hýždí. Dále se provádí přesnější měření obsahu tělesného tuku a tloušťky podkožních tukových vrstev.

 

Možnosti léčby obezity

 

Konzervativní léčba obezity většinou zahrnuje celkovou změnu životosprávy, individuálně sestavený jídelníček a různá pohybová doporučení, kterými by se měl obézní pacient řídit. K tomu se přidává také podpůrná psychoterapie zaměřená na to, aby si pacient zvykl na trvalé změny životního stylu, které s léčbou obezity a redukcí tělesné hmotnosti souvisí.

 

Farmakologická terapie. Někdy lze léčbu obezity doplnit také užíváním léků, které se nazývají antiobezitika. Dlouhodobá farmakologická léčba však není možní pro nežádoucí účinky těchto léků, po jejím vysazení pak dochází opět k návratu hmotnosti (jo-jo efekt). Farmakologickou terapii tak doporučujeme jen výjimečně jako přípravu před operačním řešením obezity. 

 

Chirurgická léčba obezity je také nazývána metabolickou (bariatrickou) chirurgií, oproti výše uvedeným jako jediná vykazuje dlouhodobé výsledky.  Nejčastěji je to tubulizace žaludku nebo žaludeční bypass, ale i jiné typy výkonů (SADI-S apod.)

 

Metabolická (bariatrická) chirurgie

 

Pokud konzervativní léčba dietními postupy a zvýšenou fyzickou aktivitou nevykazuje u obézních účinnost, přistupuje se v případech významné obezity k léčbě metabolickou (bariatrickou) chirurgií. Přínos tohoto zákroku nespočívá pouze v redukci hmotnosti, ale především v ovlivnění dalších přidružených onemocnění, jako je například diabetes mellitus 2. typu-  u kterého může dojít po operaci až k úplné remisi (vyléčení diabetu).


Indikace k metabolickým operacím jsou:

  • dosažení dospělosti,
  • BMI více než 40 kg/m2 či více než 35 kg/m2 při výskytu dalších onemocnění k obezitě přidružených (diabetes mellitus 2. typu, vysoký tlak, ischemická choroba srdeční atd.),
  • neúčinnost klasické léčby obezity,
  • spolupráce pacienta a možnost dlouhodobého sledování


Více informací o léčbě obezity získáte:       

zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Fotogalerie
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Bariatrická poradna Třebíč

Ordinační hodiny PÁTEK    9.00 - 12.00
Telefon lékař       
568 809 780
Telefon sestra
568 809 205, 568 809 202
E-mail jjerabek@nem-tr.cz, jcagas@nem-tr.cz
Lékař MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.; prim. MUDr. Jan Cagaš
Staniční sestra ambulance Alena Tittlerová, DiS.
Další informace o léčbě obezity získáte zde →

     


                                                     Napsali o nás
2020 Třebíčský deník - Tým primáře Cagaše provedl první žaludeční bypass v Třebíči


Fotogalerie