Zahájení stavby parkovacího domu. Od října omezení parkovacích míst

Třebíč, 29. 9. 2023 - Upozorňujeme pacienty, že od října 2023 bude zahájena stavba parkovacího domu. Parkovací dům se bude stavět na místě současného parkoviště, které se nachází po pravé straně přední části areálu Nemocnice Třebíč. Dojde tak k významnému úbytku parkovacích míst v areálu nemocnice. Staveniště bude zabírat kromě zmíněného parkoviště i další okolní prostory. K omezování parkování bude docházet postupně od října 2023 až k úplnému uzavření celého prostoru staveniště v prosinci 2023. V tomto období bude při přípravných pracích docházet k omezování průjezdnosti areálu především v okolí budovy M a staré prodejny.

Doporučujeme, aby návštěvníci nemocnice v maximální možné míře využili parkování v okolí nemocnice, kdy bude možné vozidla parkovat na odstavném parkovišti, které se nachází v blízkosti nemocnice pod společností 2JCP (bývalá První brněnská strojírna).

Bude-li to možné - doporučujeme při cestě do nemocnice využívat spíše alternativní dopravu nebo využívat veřejnou dopravu.

V důsledku výše uvedeného budou postupně učiněna ještě další opatření, spočívající ve zkrácení parkování vozidel v areálu nemocnice z 30 minut zdarma na 15 minut zdarma. Dále pravděpodobně proběhne zvýšení poplatku za parkování. Tato opatření budou po celou dobu výstavby parkovacího domu.