Spolupracující psycholog v rámci bariatrie

Mgr. Petr Cagaš (nar. 1979)

Absolvoval v r. 2004 studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, atestaci z klinické psychologie složil v v listopadu 2007 s následným obdržením Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Klinický psycholog. Působí jak ve zdravotnictví jako privátní klinický psycholog, tak v oblasti dopravní psychologie (akreditovaný dopravní psycholog od r. 2013). Vzhledem ke svému zaměření primárně na psychologickou diagnostiku je jednatelem společnosti Verita Diagnostics s.r.o. (od r. 2013), která se orientuje na aplikaci psychometrie a vývoje sofistikovaných sociometrických a psychodiagnostických nástrojů také pro oblast psychologie práce. V posledních 3 letech se v rámci klinickopsychologické praxe věnuje psychologickým vyšetřením u pacientů před absolvováním bariatrické operace.

Kontaktní údaje:

Mgr. Petr Cagaš

Horní 105/14, 639 00 Brno

+420724723479

cagas.petr@gmail.com

www.psychologickapraxe.net