Hemodialýza

Hlavní telefon+420 568 809 373Kde nás najdeteBudova G
Podlaží I. NP
kompletní ordinační hodiny
Hemodialýza

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova G, video.

Hemodialyzační středisko je součástí interního oddělení.
Eliminačními metodami na moderních přístrojích poskytujeme náhradní funkci ledvin.

Zajišťujeme nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu na 13 lůžkách.

O pacienty pečuje 13 všeobecných sester, z toho 7 se specializací nefrologie.

Pracujeme s 18 dialyzačními monitory firmy Fresenius.

Provádíme:

• Hemodialýzu

• Peritoneální dialýzu

• Připravujeme naše pacienty k transplantaci ledvin

Kontinuální hemoeliminační metody jsou zajištěny oddělením anesteziologicko-resuscitačním, dle potřeby za spolupráce nefrologa.

Dialyzační středisko zajišťuje chronickou péči o pacienty se selháním ledvin v okrese Třebíč, event. v přilehlých oblastech okolních okresů, pokud je vzdálenost bydliště pacienta od našeho dialyzačního střediska menší než od ostatních dialyzačních středisek.

Dialyzační středisko rovněž poskytuje „prázdninovou“ péči pacientům z kteréhokoliv regionu v případě přechodného pobytu v regionu Třebíč. Tuto péči lze zajistit jen v případě aktuálně dostatečné kapacity a je třeba ji dohodnout předem.


Kontakty na oddělení
MUDr. Hana Chmelíčková
568 809 381
MUDr. Lenka Mrázová
568 809 381
staniční sestra Bc. Dagmar Horká
568 809 374

 

Pro širokou veřejnost zde nabízíme odkazy na internetové stránky pojednávající o nemocech ledvin:

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.;

Dialýza: Základní informace;

Vše o dialýze.

zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Video
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Lenka Mrázová lmrazova@nem-tr.cz+420 568 809 426

Staniční lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Hana Chmelíčková hchmelickova@nem-tr.cz+420 568 809 381

Staniční sestra hemodialýza

Nemocnice Třebíč Bc. Dagmar Horká dhorka@nem-tr.cz+420 568 809 374
Video