Infekční

Hlavní telefon568 809 507Kde nás najdeteBudova M1
Podlaží II. NP
kompletní ordinační hodiny
InfekčníSlužby ambulantní části oddělení

Objednávání: tel. 568 809 507
Ambulance je umístěna ve stejném podlaží (II. NP), jako lůžková část. 

Otevřena dle ordinační doby, pro akutní zdraví ohrožující stavy 24 hodin denně.

Lékaři: MUDr. Zbyšek Pospíšil, MUDr. Adéla Lavičková, MUDr. Valentyna Mertl.

Objednání doporučujeme pacientům s déletrvajícími obtížemi a pacientům, přicházejícím ke kontrolám. Tímto opatřením se snažíme zkrátit nepříjemnou čekací dobu v čekárně. Objednací časy je však nutno brát jako orientační: délka práce s každým jednotlivým pacientem nemusí odpovídat původnímu plánu. Prodleva proti objednané době vyšetření nastává zejména z důvodů příchozích neobjednaných pacientů s akutními závažnými obtížemi. Při prodlevě proti původní objednané době, která přesáhne 30 minut, jsou pacienti v čekárně informováni ambulantním lékařem či ambulantní sestrou o důvodech zpoždění.
Poslední pacienti jsou objednáváni 30 minut před koncem pracovní doby.

Pacienti s akutními zdravotními obtížemi (horečky, bolesti hlavy, vyrážky po přisátí klíštěte, průjmová onemocnění, obtíže po návratu z tropů a subtropů apod.) mohou přijít bez předchozího objednání a budou ošetřeni dle kapacitních možností pracoviště co nejdříve s přihlédnutím k závažnosti klinických obtíží.
V rámci ambulantní péče očkujeme proti vzteklině (antirabické centrum), virovému zánětu mozkových blan,  infekčním žloutenkám.
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ordinační hodiny Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Adéla Lavičková alavickova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Valentyna Mertl vmertl@nem-tr.cz

Lékař

Nemocnice Třebíč MUDr. Zbyšek Pospíšil zpospisil@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Bc. Ludmila Pospíšilová lpospisilova@nem-tr.cz
Ordinační hodiny Fotogalerie