COVID: Regulované ceny testování na COVID-19 pro samoplátce

Jedná se o regulovanou cenu na základě Cenoného předpisu MZ 1/2023/CAU ze dne 11. 11. 2022

 V případě, že hrazená položka je zdravotní službou, jejímž účelem je léčebný cíl (nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi související), je úhrada osvobozena od DPH. Klient v tomto případě hradí cenu označenou jako "Cena bez DPH".

Pokud se jedná o službu jiného charakteru, anebo je zdravotní služba poskytnuta za jiným účelem než výše uvedeným, hradí klient cenu včetně DPH.

Samoplátce se zaregistruje k testování přes E-ambulanci (COVID). Dostaví se na infekční ambulanci, kde mu bude vydán podklad k platbě. Samotná platba bude probíhat na pokladně Nemocnice Třebíč a to hotově nebo platební kartou. S potvrzením o zaplacení se samoplátce vrací zpět na infekční ambulanci k provedení odběru. 


 Samoplátce se zaregistruje k odběru přes E-ambulanci (hematologická ambulance). Dostaví se na hematologickou ambulanci, kde mu bude vydán podklad k platbě. Samotná platba bude probíhat na pokladně Nemocnice Třebíč a to hotově nebo platební kartou. S potvrzením o zaplacení se samoplátce vrací zpět na hematologickou ambulanci k provedení odběru.