Parkování v areálu nemocnice - změna ceníku

Postup při vjezdu do placené zóny areálu nemocnice (vjezd na parkovací lístek):

  • Řidič odebere z terminálu po zmáčknutí tlačítka parkovací lístek a vjede do areálu otevřenou závorou. V areálu je možné parkovat pouze na místech k tomu vyhrazených.
  • Parkovací lístek vystavte viditelně za okno vozidla.

CENÍK PARKOVÉHO

-------------------------------------------------------------------------------------

Ceník platný od 25. 10. 2023:

  • 1 - 15 minut: 0,- Kč
  • 16 - 30 minut: 30,- Kč
  • 31 - 60 minut: 60,- Kč
  • 61. minuta a každá další započatá hodina: 80,- Kč
  • TP, ZTP a ZTP/P a složky IZS: zdarma

Samoobslužný platební automat je umístěn u budovy O2 (žlutá budova u vjezdu do nemocnice). Řidiči mohou zastavit na dobu placení u pravé strany vozovky tak, aby neblokovali výjezd z nemocnice ostatním vozidlům a mohli si uhradit poplatek. Poté se vydají k výjezdovému terminálu. K otevření závory slouží stejný lístek po zaplacení parkového.

-------------------------------------------------------------------------------------

Parkování pro hospitalizované pacienty:

  • Pacientům, kteří přijíždí k hospitalizaci, doporučujeme, aby se nechali dovézt. Vícedenní parkování v areálu je zakázáno.

-------------------------------------------------------------------------------------

Parkování vozidel osob se zdravotním postižením

Pro vjezd použije řidič standardně parkovací lístek a pro výjezd komunikační panel, který je umístěn u výjezdového terminálu. Zde si po stisknutí zvonku řidič dohodne otevření závory s dispečerem.

Výjezd zdarma je umožněn pouze po předložení karty TP, ZTP a ZTP/P přes kamerový systém.

-------------------------------------------------------------------------------------

Příjezd na parkoviště je možný pouze hlavním vjezdem.

Doporučujeme využít k zaparkování vašeho vozidla nedaleké záchytné parkoviště, které se nachází u společnosti 2JPC (bývalá První brněnská strojírna) – viz plánek níže.

Do nemocnice platí zákaz vjezdu s přívěsným vozíkem.