Letní omezení provozu ambulancí a oddělení

Dětské odborné ambulance
 

  

v provozu v těchto dnech9. 7. 2024 GASTROENTEROLOGIE

10. 7. 2024 a 21. 8. 2024 ENDOKRINOLOGIE

22. 7. 2024  a 12. 8. 2024 NEFROLOGIE

Běžný provoz všech odborných ambulancí bude obnovenod 3. 9. 2024.

Infekční ambulance

uzavřena 24. 6. 2024 - 26. 6. 2024 včetně

Hematologická ambulance, vč. stacionáře

uzavřena ve dnech 8.-10., 12., 15.-17. a 19. července, dále 5.-9. srpna.

Nutriční ambulance

červenec, srpen - uzavřena. Pacienti informováni. V nejnutnějším případě možno kontaktovat tel. ARO 568 809 238 pro domluvu o dalším postupu (nikoli pro akutní preskripci chybějící enterální výživy).

Rehabilitační lůžkové oddělení   

uzavřeno 5. 7. 2024 - 4. 8. 2024.

Endokrinologická ambulance

uzavřena 2. 7. 2024.

Revmatologická ambulance

uzavřena 4. 7. 2024.

Diabetologická ambulance

uzavřena 9. 7. 2024, 23. 7. - 30. 7. 2024; 27. 8. - 28. 8. 2024.

Akutní neurologická ambulance

Neurologická ambulance

uzavřena 1. 7.  15. 9. 2024.

uzavřena 1. 7. – 4. 7. 2024, 5. 8. – 9. 8. 2024.

Lékárna (omezení provozu pro veřejnost)

od 1. 7. 2024 provoz po - pá od 7.30 do 15.30, víkendy a svátky od  8.00 do 17.00 hodin.

Ortopedická ambulance na poliklinice Vltavínská

uzavřena od 28. 6. do 1. 9. 2024.
Pouze ve dnech 3. 7.,10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 21. 8., 28. 8. bude MUDr. Matějková provádět ultrazvuk dětských kyčlí.

Nutriční poradna

Omezení provozu z důvodu dovolené od 4. 7. do 19. 7. 2024 (pro objednané pacienty péče zajištěna).