Povědomí veřejnosti o různých profesích v nemocnici je často velmi malé. Rozhodli jsme se, že vám dnes představíme oddělení klinické farmacie. Povídáme si s vedoucí oddělení PharmDr. Vojtěškou Farsovou, Ph.D.

V třebíčské nemocnici je už několik let poskytována klinickofarmaceutická péče hospitalizovaným pacientům. Před dvěma lety vzniklo samostatné oddělení klinické farmacie. V současné době na něm pracují tři kliničtí farmaceuti pod vedením PharmDr. Vojtěšky Farsové, Ph.D. Klinická farmacie je v našem zdravotním systému poměrně nový obor a v poslední době nabývá na významu - roste délka dožití populace, roste počet pacientů s rozsáhlou medikací a v souvislosti s tím roste riziko vzniku lékových problémů. Kliničtí farmaceuti jsou významnými partnery lékařů v oblasti farmakoterapie. Cílem jejich práce je, aby farmakoterapie byla nejen účinná, ale také bezpečná. Zjednodušeně řečeno dělají kliničtí farmaceuti „pořádek v medikaci“, šetří čas lékařům a nepochybně přináší užitek pacientům.

 

Paní doktorko, jaké problémy nejčastěji řešíte? Dá se nějak vymezit, co všechno musíte zhodnotit a pacientům nastavit?

Nejčastěji řešíme dávkování léků hlavně u pacientů, kteří mají zhoršenou funkci ledvin nebo jater (tzn. špatně léky v těle metabolizují a z těla vylučují), často také u pacientů s vysokou nebo naopak s nízkou tělesnou hmotností. Snažíme se doporučit pro pacienta nejvhodnější lék z dané skupiny, který je pro něj nejvýhodnější a nejbezpečnější. Řešíme časy podávání léků ve vztahu k ostatním lékům a k potravě, snažíme se lékový režim upravit tak, aby byl pro pacienta co nejjednodušší. Řešíme způsob podání léků, např. zda pacient může léky před užitím půlit nebo drtit. Řešíme nežádoucí účinky léků, které jsou někdy zaměňovány za samostatnou chorobu, která se pak bohužel léčí dalšími léky. Řešíme nevhodné lékové kombinace, tzv. lékové interakce.

Řešíme množství užívaných léků, aby pacient neužíval některé léky zbytečně, a aby především užíval vše, co potřebuje. Čím více léků pacient užívá, tím je větší riziko, že nastane problém buď z nevhodné kombinace a rozvinou se nežádoucí účinky nebo pacient, či ten, kdo mu léky dává, udělá chybu v užívání.

Chápu-li vše správně, klinický farmaceut nastaví správnou medikaci a své doporučení předá lékaři?

Přesně tak. Naprosto nezbytná je spolupráce s lékaři, s nimi se domlouváme na nejvhodnějším postupu pro pacienta, zvažujeme společně všechny okolnosti, snažíme se medikaci vyladit pro konkrétního pacienta co možná nejlépe, tzv. farmakoterapie šitá na míru. Výstupem naší práce je doporučení pro lékaře k optimalizaci medikace pacienta, klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři. 

Máte všechny informace takzvaně v hlavě, nebo využíváte pomoci například elektronických informačních prostředků?

O lécích toho kliničtí farmaceuti vědí opravdu hodně, ale všechno neví nikdo. Využíváme i odbornou literaturu, máme k dispozici např. databázi lékových interakcí (pro léčiva s mimořádně častými a závažnými interakcemi). Máme k dispozici i software k modelování a predikci koncentrace léčiva v krvi. Ten využíváme pro rizikové léky, například některá antibiotika, u nichž je jen malý rozdíl mezi dávkou účinnou a již toxickou.

Pokrýváte svou činností celou nemocnici, nebo jen některá oddělení?

V současné době řešíme komplexně medikaci všech pacientů na interně a chirurgii, včetně pacientů na JIP, a na infekčním a plicním oddělení. Velmi často pacienti s problémem v medikaci již přicházejí, tedy mají problém v  trvalé medikaci. Bohužel časté jsou i hospitalizace pacientů následkem nevhodné léčby nebo chyby v užívání léků. Za poslední rok jsme prošli medikace více než 2300 pacientů, u více než dvou třetin z nich bylo nutno medikaci upravit.

A co ostatní oddělení?

Pro ostatní oddělení jsme k dispozici konziliárně na vyžádání. Často řešíme telefonické dotazy týkající se dávkování, lékových interakcí a nežádoucích účinků léků, zejména u antibiotik, léků ovlivňujících krevní srážlivost, léků proti bolesti, psychofarmak.

Veřejnost bude zajímat - jste k dispozici i ambulantním pacientům?

Ano, od začátku roku 2022 hradí zdravotní pojišťovny klinickofarmaceutickou péči i ambulantním pacientům. Lékaři mohou konzultovat konkrétní lékový problém nebo si nechat komplexně zhodnotit medikaci svých pacientů. Je nutné, aby klinický farmaceut měl k dispozici všechny potřebné informace o zdravotním stavu pacienta a jeho medikaci, včetně laboratorních výsledků. Úzká spolupráce s lékařem je tedy nezbytná. Po zhodnocení medikace klinický farmaceut vypracuje doporučení pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu.

27.10.2022

Ve dnech 20. - 21. března 2024 se na operačních sálech třebíčské nemocnice opět školilo. Tentokrát se jednalo o chirurgickou oblast a lektorem byl samotný primář třebíčské chirurgie MUDr. Jan Cagaš. Tématem workshopu byla laparoskopická resekce střeva, kterou na třech dvouhodinových operacích předvedl lékařům z Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Opavy, Ostravy a z Karviné. Online přenos operace většina lékařů sledovala o patro níže v edukačním sále přímo pod operačními sály.

Chirurgické workshopy v Nemocnici Třebíč pomalu zdomácněly. „Je to skvělá vizitka kvality a schopností naší operativy. Neustále se posouvat kupředu, je v tomto oboru velmi zásadní. Oceňuji, že se třebíčská nemocnice stala výukovým pracovištěm a je schopna předávat svoje zkušenosti ostatním lékařům,“ komentuje konání workshopu ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Milé ženy, přejeme Vám krásný Mezinárodní den žen!

                    Odborný seminář Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky Mgr. Mariky Bajerové

V pátek 1. března 2024 proběhl v třebíčské nemocnici odborný seminář společný pro porodníky, porodní asistentky a fyzioterapeuty na téma Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky pod vedením Mgr. Mariky Bajerové.

Odborný kurz byl věnován podpoře přirozeného porodu a preventivnímu působení při nepostupujícím porodu. Propojení porodnictví a fyzioterapie za vzájemné spolupráce je velmi smysluplné.

Navádí, jak intervenovat během porodu, jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně. Kurz probíhal v teoretické a praktické rovině a ukázal směr, jak nahlížet na rodící ženu, aby s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu došlo k plné podpoře v jejím přání přirozeně porodit své dítě.

Ve čtvrtek 29. února 2024 se v naší porodnici narodila hned dvě děťátka. Chlapeček Zdeneček a holčička Meduška. Maminka malé Medy je shodou náhod naše porodní asistentka Veronika.
Hodně lásky a zdraví do života přejeme 

V pátek 1. března 2024 byla v hale budovy M2 nainstalována putovní výstava nazvaná "fotíme BEZ bariér". Co vzejde ze spojení práce profesionální fotografky s lidmi s mentálním či kombinovaným handicapem? Na této výstavě budete svědky jejich volnočasové aktivity. Snímky oplývají fantazií, mají kreativní řešení, překvapují nečekaným úhlem pohledu a jsou profesionálně zpracované. Odhalují celou plejádu pocitů: od úzkosti, tajemnosti, křehkosti až po radost nebo smutek.

Vedoucí projektu je profesionální fotografka Michaela Vostalová.

Co Vás v třebíčské nemocnici v letošním roce čeká a kdy - naleznete přímo zde.


V sobotu 24. února 2024 se konal v rámci náborové kampaně Den sester. Věříme, že se u nás sestřičkám líbilo a těšíme se s mnohými brzy na viděnou.

Nestihla jste se k nám zastavit? Nevadí, není problém domluvit si individuální schůzku.

Kontakt: personalni@nem-tr.cz, +420 568 809 455.

V pátek 23. února 2024 o půl osmé večer oznámilo signalizační zařízení vložení miminka do Babyboxu. V Babyboxu byl nalezen podchlazený chlapeček s váhou 3790 gramů. Stabilizaci jeho zdravotního stavu zajistil tým dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice Třebíč.

Podle posledních zpráv se má čile k světu.

Chlapeček dostal jméno Pavel.

„Pavel vstoupil dvířky babyboxu do nového života v pátek 23. 2. 2024 v 19:28 a sestřička Simona mě ujistila, že je na první pohled v pořádku, pupečník má zavázaný tkaničkou možná od bot. Pavel byl oblečený v modrém triku s bílými hvězdičkami a bílých dupačkách, které pravděpodobně zdědil po starším sourozenci," uvedl Ludvík Hess ve své tiskové zprávě.V pátek 23. února praskal operační sál číslo čtyři ve švech. Probíhal zde urologický workshop na téma transuretralní enukleace prostaty, laicky řečeno odstranění zvětšené prostaty. Jedná se o šetrnou neinvazivní metodu, kdy zákrok je prováděn přes močovou trubici. Pacient po operaci odchází třetí den do domácího ošetřování. Pod zkušené ruce primáře Ivo Šabackého a jeho kolegy primáře Romana Staňka ze Slezské nemocnice v Opavě přijelo nahlédnout šest urologů z celého Česka.

Urologický workshop zahájily již ve čtvrtek odpoledne přednášky. Účastníci kurzu byli seznámeni se současnými novinkami v oblasti technologií a technik bipolární enuklueace prostaty a jejich výhodami a limity. V současné době se prosazují enukleační výkony pro objemné prostaty, které postupně nahrazují otevřenou operativu. Tyto se provádí pomocí laseru nebo pomocí plazmy. A právě plazmu využívají lékaři v Třebíči.

„Mužů s tímto problémem je velká řada, naštěstí vývoj jde neustále kupředu. Naše nemocnice podporuje pokrok v operativě pravidelnou modernizací potřebného přístrojového vybavení. Nedávno byl zakoupen například holmiový laser. Je tedy možné provádět tyto, pro pacienta velmi šetrné, operační zákroky,“ komentuje počínání třebíčské urologie ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

„Oceňuji mnohaleté zkušenosti pana primáře Šabackého i jeho snahu předávat svoje know how dalším kolegům napříč republikou,“ dodává ředitelka Tomášová.

Urologický workshop byl pořádán ve spolupráci se společností Olympus Czech Group, s.r.o.

Přiučit se nebo zdokonalit přijeli do Třebíče lékaři z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, NPK – Orlickoústecké nemocnice, 2x z FN Brno, Nemocnice Znojmo a General University Hospital in Prague. Současně na sále přihlíželo 5 zástupců společnosti Olympus Czech Group, s.r.o.

 

Vážené sestry specialistky, všeobecné, praktické, porodní asistentky, studentky,

přemýšlíte o práci v třebíčské nemocnici? Obáváte se nových začátků a neznámého prostředí?

Přijďte na náš DEN SESTER a my Vám ukážeme, jak to u nás vypadá. Představíme Vám vrchní sestry, provedeme oddělením, navštívíme i nové operační sály. Prohlédnete si také špičkové přístrojové vybavení, se kterým jednou třeba budete pracovat.

Necháme na Vás dýchnout pohodovou atmosféru naší nemocnice. 

Rozšiřujeme pracovní týmy, využijte jedinečnou příležitost!

Nabízíme unikátní možnost nahlédnout do třebíčské nemocnice pod křídly našich vrchních sester.

                        

Program: 

představení jednotlivých oddělení vrchními sestrami (v zasedací místnosti budovy O2)
prohlídky oddělení a operačních sálů
oběd v nemocniční jídelně
malý dárek na závěr

REGISTRACE přes  přihlašovací formulář.


Začátek v 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy O2 - prezentace vrchních sester.

Pro zájemce prohlídka nových operačních sálů, poté návštěva vybraných oddělení.

Oběd v jídelně pro zaměstnance v budově K.

Ukončení - individuálně dle Vaší potřeby.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Mácová, jmacova02@nem-tr.cz, tel. 739246678

Nemocnice Třebíč - Лікарня Třebíč

Urgent - budova C.   Терміново - Будівля C.

Porod - budova M2.  Пологи - будівля М2.

Informace pro občany Ukrajiny | Інформація для громадян України

Vážená paní, vážený pane,
aby vám v České republice mohla být poskytnuta standardní bezplatná zdravotní péče je třeba mít vystaveno vízum. Na základě víza si musíte u vámi vybrané zdravotní pojišťovny vyřídit zdravotní pojištění. Touto registrací budete mít přístup ke zdravotní péči v plném rozsahu jako čeští občané.

Kompletní informace k poskytování zdravotní péče dle druhu pobytu v ČR naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

Informace pro občany /Інформація для громадян України

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)


Pro vyřízení víza proto neodkladně navštivte Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na adrese:

Kraj Vysočina / Край Височина / Vysočina Region


Умови надання медичної допомоги громадянам України
 
Шановна пані, шановний пане,
Для того, аби Ви могли отримати обстеження та лікування в лікарнях Чеської Республіки, необхідно мати підтвердження візи з метою толерантності (притулку), якщо ви вже не оформили інший вид страхування.
На підставі візи ви будете зареєстровані в чеській страховій компанії, і таким чином ви матимете повний доступ до медичних послуг як громадянин Чехії.
Повну інформацію про надання медичної допомоги за типом перебування в Чехії можна знайти на сторінці

Informace pro občany /Інформація для громадян України

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 

Тому негайно звертайтеся до Регіонального центру допомоги Україні за адресою:

Kraj Vysočina / Край Височина / Vysočina Region

 **********************************************************************************************************************

zobrazit další