Diabetologická ambulance

Dovolená: 11. 7. -  12. 7. 2023; 15. 8. - 16. 8. 2023; 22. 8. -  23. 8. 2023.  

Oční ortoptická ambulance
Dovolená: 11. 8. - 1. 9. 2023.
Nutriční poradna - Mgr. Zdeňka Bartošová
Dovolená: 3. 7. - 7. 7. 2023.

Ortopedické ambulance II. na poliklinice Vltavínská

Ortopedická ambulance na poliklinice Vltavínská  bude uzavřena od 3. 7. do 1. 9. 2023.

Pouze 12. 7.,19. 7., 26. 7., 16. 8., 23. 8., 30. 8. tam bude MUDr. Matějková provádět ultrazvuk dětských kyčlí.

Revmatologická ambulance Dovolená: 3. 8., 7. 8., 9. 8., 10. 8. 2023
Endokrinologická ambulance
Dovolená: 8. 8. 2023
Rehabilitace
1. 7. 2023- 30. 7. 2023 uzávěr RHB lůžkového odd.
Ve dnech 26. 6. - 9. 7. 2023 a 17. - 21. 7. 2023 nebude dostupná konziliární péče RHB lékaře.
Dětské odborné ambulance - v provozu v těchto dnech:
10. 7. 2023 NEFROLOGIE
11. 7. 2023 GASTROENTEROLOGIE
12. 7 .2023 ENDOKRINOLOGIE
14. 7. 2023 NOVOROZENECKÁ AMBULANCE
16. 8. 2023 NEFROLOGIE
23. 8. 2023 ENDOKRINOLOGIE
Běžný provoz všech odborných ambulancí bude obnoven od 4. 9. 2023.
Hematologická ambulanceZ důvodu řádné dovolené bude uzavřena hematologická ambulance, vč. stacionáře ve dnech 27., 28. a 30. června a dále 3., 4. a 7. července.
V případě akutních obtíží zastupuje interní ambulance nemocnice. 
Infekční ambulanceOd 1. 7. – 31. 8. 2023, 26. 9., 3. 10. a 10. 10. bude ordinační doba v úterý do 14.00 hodin (místo 17.00).
Nutriční ambulance (ARO) Provoz bez omezení: 4. 7. 2023, 11. 7. 2023 a 15. 8. 2023.
Dovolená: 18. 7. 2023, 25. 7. 2023 a 29. 8. 2023.
Ostatní dny pouze na telefonické zavolání na číslo 568 809 218, ev. 568 809 238 (lůžkové oddělení ARO).

 

V polovině prosince 2022 byla v třebíčské nemocnici dokončena oprava dorozumívacího systému sestra - pacient na oddělení společné interní a neurologické JIP, neurologie, interny A,  B a oddělení LDN Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V rámci projektu byla provedena demontáž staré technologie s následným nahrazením a instalací nové moderní technologie, která pracuje na principu centrální řídící jednotky propojující samostatné podružné jednotky na sesternách oddělení a komunikačními jednotkami u každého pacientského lůžka a u každého vstupu na pokoj. Celková cena včetně daně činila 4 902 950 korun. Opravu realizovala společnost TIPA Telekom plus a. s.

Současné zařízení nahradilo již původní morálně zastaralé, které bylo pořízeno v roce 1998. „Oprava byla nezbytná, dorozumívací zařízení je nedílnou součástí komunikace pacienta se sestrou a to především pro ležící pacienty a pacienty umístěné v izolaci,“ komentuje naléhavost opravy dorozumívacího zařízení ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

„Bylo naší prioritou toto dorozumívací zařízení modernizovat. Komunikace směrem sestra pacient či naopak je klíčovou součástí ošetřovatelské péče,“ dodává ředitelka Tomášová.

 

Oprava dorozumívacího zařízení byla financována s podporou:

Moravskobudějovický mikroregion

200 000 Kč

Svazek obcí pro komunální služby

60 000 Kč

Obec Březník

50 000 Kč

KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o.

10 000 Kč

Trebilift, s.r.o.

10 000 Kč

Dary obcí

Finančním dárcům děkujeme.

Krásné zprávy z třebíčské porodnice! S velikou radostí oznamujeme, že se v neděli 9. července narodilo v třebíčské nemocnici 500. miminko roku 2023. Stal se jím chlapeček Jakub Stloukal z Třebíče a má se čile k světu. Jeho míry jsou 48 cm a 2810 gramů.

Mamince a tatínkovi gratulujeme a Jakoubkovi přejeme lásku, štěstí a hlavně pevné zdraví.

Počty holčiček a chlapečků narozených v třebíčské nemocnici naleznete právě zde...

První prázdninové pondělí přivítalo vedení třebíčské nemocnice vzácnou návštěvu. Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zařadil v rámci své pracovní cesty po Vysočině do svého programu prohlídku Nemocnice Třebíč. Na návštěvě ho doprovázela poslankyně a členka zdravotnického výboru Sněmovny Martina Ochodnická.

Ředitelka nemocnice Eva Tomášová seznámila ministra s chodem a hospodařením nemocnice, s dokončenou a plánovanou výstavbou a prohlídkou nemocničního areálu. Trasa prohlídky zahrnovala představení urgentního příjmu, radiodiagnostického oddělení, ARO a interního a chirurgického pavilonu. Návštěva byla zakončena před chátrající budovou S, ve které se v současnosti nachází archiv. Záměrem nemocnice, a současně zbožným přáním, je vybudovat v těchto prostorách novou léčebnu dlouhodobě nemocných. Ministr Válek tuto vizi podpořil a vyjádřil jí plnou podporu.

Zleva: ředitelka Nemocnice Třebíč Ing. Eva Tomášová, ministr zdrav. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, náměstek pro léčebnou péči prim. MUDr. Lenka Mrázová

„Díky tomu, že pravidelně navštěvuji nemocnice po celé České republice, mám možnost vidět naše zdravotnictví jinak než od stolu a zpětná vazba přímo z nemocnic je pro mě velmi důležitá. Mohu lépe reagovat na jejich potřeby i hledat prostor pro zlepšení. Dnes navštívené nemocnice ukázaly jasnou vizi rozvoje, v jejímž středu je pacient. Ocenil jsem i velmi efektivní nakládání s prostředky z evropských fondů, vynaložených na zkvalitnění péče,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Vážíme si zájmu ministra Válka setkat se s vedením nemocnice a možností seznámit ho s proměnou a komplexní modernizací třebíčské nemocnice, kterou v posledních letech prošla. Ministr si ochotně vyslechl i co je naším trnem v patě a s čím se dennodenně potýkáme,“ komentuje ministerskou návštěvu ředitelka nemocnice Eva Tomášová.  

 

Setkání se účastnili

Za Ministerstvo zdravotnictví ČR:

pan prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Mgr. Jan Řežábek, vedoucí tiskového oddělení MZ

                                   

Další (doprovod ministra zdravotnictví):

Mgr. Martina Ochodnická, poslankyně

Ing. Jiří Blažek, TOP 09

 

Za Nemocnici Třebíč:

Ing. Eva Tomášová, ředitelka

MUDr. Lenka Mrázová, náměstek pro léčebnou péči

Mgr. Alena Hošková, náměstek pro ošetřovatelskou péči

František Kalina, BA (Hons), MSc, technický náměstek

Mgr. Jitka Mácová, tisková mluvčí

Ředitelka Nadace Křižovatka Mgr. Štěpánka Pokorníková předala ve středu 28. června 2023 dvacet monitorů dechu v celkové hodnotě padesát tisíc korun na novorozeneckém oddělení třebíčské nemocnice. Dar z rukou ředitelky nadace převzali vedoucí neonatolog MUDr. Jaroslav Belvončík, náměstkyně pro léčebnou péči MUDr. Lenka Mrázová a staniční sestra Bc. Jitka Syslová. Velké díky patří společnostem I & C Energo, POZEMSTAV TŘEBÍČ, ALFEKO a SWN Moravia, které dar do nemocnice financovaly. Polovina daru byla financována díky podpoře Lékárny Dr. Max a jejich značce BEBELO.

Děkujeme!

„Monitory dechu Babysence zajišťují kontrolu dechu našich novorozených miminek již 15 let. Velmi si vážíme této dlouhodobé spolupráce s Nadací Křižovatka,“ s vděkem komentuje každoroční předávání monitorů dechu ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Při dechové zástavě miminka delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být děťátku ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.

Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 11 200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála čtyřiceti milionů korun.

 

ZAKYNTHOS

objektivem fotografa Vojmíra Blažka

Vojmír Blažek je profesionální fotograf se specializací na modelingovou, reklamní a svatební fotografii. V oblasti modelingové fotografie, spolupracuje s profesionálními modelkami a modelingovými agenturami, aby vytvořil záběry, které zdůrazňují krásu a styl.

Jako reklamní fotograf se zabývá tvorbou vizuálních materiálů pro reklamní kampaně a propagaci produktů a značek. Jeho fotografie v této oblasti jsou profesionálně upravené a zaměřují se na vytvoření atraktivních a přesvědčivých obrazů, které upoutají pozornost zákazníků.

Zakynthos - Vojmír Blažek se ve svých fotografiích snaží zachytit krásu v každodenních okamžicích. Jeho práce představuje jedinečný pohled na svět kolem nás.

Využívá různé kompoziční prvky a hru světla a stínu, aby vytvořil jedinečné a silné obrazy, které přitahují divákovu pozornost a vyvolávají jeho emocionální odezvu. Každý snímek je jako malá momentka, která vypráví celý příběh a zanechává diváka s dojmem, že byl svědkem něčeho výjimečného.

Jeho výstava je jedinečnou příležitostí pro návštěvníky prozkoumat jeho fotografický svět a nasát atmosféru a krásu, kterou fotograf Vojmír Blažek dokáže zachytit. Je to umělecký fotograf, který svou vášní a oddaností k fotografii přináší nový rozměr do světa vizuálního umění.

Místo výstavy: hala v budově M2.

Kontakt:  Vojmír Blažek, web: www.vojmirblazek.cz, Instagram: @vojmirblazek, phone: +420 722 163 888

Radiodiagnostické oddělení vyšetřuje na novém ultrazvukovém přístroji APLIO A od světového výrobce Canon v hodnotě dva a čtvrt milionu korun.

Ultrazvuk nemocnice pořídila v rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení a technologií“. Tento projekt v hodnotě 150 milionů korun byl Nemocnici Třebíč schválen dne 16. 12. 2021 v rámci integrovaného regionálního operačního programu REACT. Jedná se v poslední době již o třetí projekt, kdy nemocnice využívá čerpání evropských dotací k modernizaci přístrojového vybavení. V letech 2016 až 2019 již nemocnice úspěšně realizovala projekt „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ v hodnotě cca 91 mil. a dále projekt „Zdravotnické technologie a vybavení“ v hodnotě cca 88 mil, oba také spolufinancovány z integrovaného regionálního operačního programu.

Pravidelná modernizace přístrojového vybavení zajišťuje kvalitní a rychlou diagnostiku, kvalitní technologické zázemí pro lékařský personál a samozřejmě vyšší komfort pro pacienty.

Ultrazvukový přístroj patří mezi základní vybavení radiologického pracoviště a současně i mezi nejvytíženější ultrazvukové přístroje v nemocnici. Jen v roce 2022 na původním přístroji bylo vyšetřeno přes 7 tisíc pacientů.

Na snímku: MUDr. František Doležal, lékař radiodiagnostikého oddělení

Pozvánka - V rámci Globálního dobrovolnického programu jihokorejské společnosti KHNP si vás dovolujeme pozvat na den s tradiční korejskou kulturou.

Kdy: v pátek 18. srpna 2023  10.00 - 11.30 hodin

Kde: v hale budova M2

Program:

1) Veřejné vystoupení - Taekwondo, korejský tanec, K-POP dance (tanec), korejská národní hudba.

2) Stánek s korejskou kulturou - zkušenosti nosit Hanbok, tradiční hry, tradiční řemesla, občerstvení (sušenky Yakgwa).

 

V úterý 20. června 2023 v 13.00 hodin navštívili Nemocnici Třebíč starostové třebíčského okresu. Vedení Nemocnice Třebíč poděkovalo starostkám a starostům za  dlouhodobou finanční podporu, které si vedení nemocnice velmi váží. Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová současně informovala starosty o chodu, struktuře a hospodaření nemocnice.

Setkání bylo spojené s prohlídkou centrálního dispečinku, urgentního příjmu, nadzemní i podzemní částí energocentra a drobným pohoštěním. Finanční příspěvky, přicházející od obcí, pravidelně putují na obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Finančně náročným projektem pro rok 2023 bude oprava a modernizace dorozumívacího zařízení v budově M naoddělení infekčním, kožním a plicním. „Dorozumívací zařízení s názvem sestra – pacient je nedílnou součástí komunikace pacienta s ošetřovatelským personálem a to především pro ležící pacienty a pacienty umístěné v izolaci,“ vysvětluje důležitost zařízení především pro imobilní pacienty ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Předpokládaná pořizovací cena je čtyři a půl milionu korun,“ dodává ředitelka nemocnice.

V rámci opravy komunikačního zařízení bude provedena demontáž staré technologie s  následným nahrazením a instalací nové moderní technologie, která bude pracovat na principu centrální řídící jednotky na sesternách oddělení a komunikačních jednotek u každého pacientského lůžka a u každého vstupu na pokoj. Oprava komunikačního zařízení mezi sestrou a pacientem jednoznačně přispěje ke zlepšení kvality zdravotní péče a zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů a především k bezpečnému pobytu na lůžku s možností rychlého přivolání ošetřovatelského personálu a pomoci.

„Děkujeme všem dárcům, kteří finančně podporují nemocnici a podílejí se na zvyšování komfortu při poskytování léčebných i ošetřovatelských služeb pacientům celého třebíčského regionu,“ uzavírá ředitelka.

Máte zájem stát se partnerem Nemocnice Třebíč a spolupodílet se na financování tohoto komunikačního zařízení či jiného přístrojového vybavení? Stačí kontaktovat obchodní oddělení Bc. Monika Trnková, e-mail mtrnkova@nem-tr.cz, tel. 568 809 647.

—Do celorepublikové květnové akce DO PRÁCE NA KOLE se zapojilo 78 zaměstnanců třebíčské nemocnice. —
Celkem jsme společně najeli 27 490 kilometrů.

Červnové novinky nemocniční lékárny.

zobrazit další