Dvoudenní workshop na téma BARIATRICKÁ CHIRURGIE - GASTRICKÝ SLEEVE proběhl ve dnech 15. - 16. února 2023.

Pod ruce třebíčských lektorů operatérů primáře chirurgického oddělení MUDr. Jana Cagaše a náměstka pro léčebnou péči chirurga MUDr. Jiřího Jeřábka, Ph.D. přijelo nahlédnout sedm lékařů z České i Slovenské republiky. Operovány byly dvě ženy (46 a 36 let - BMI 60).

Chirurgické oddělení Nemocnice Třebíč poskytuje péči pacientům s obezitou a zaměřuje na chirurgickou léčbu pacientů s diabetem 2. typu souvisejícím s obezitou. Operace je jen prvním krokem v terapii, k úspěchu vede dlouhodobá změna stravovacích zvyklostí a změna životního stylu.

Postup před operací. Hospitalizace

Pacient se objedná do Bariatrické poradny Třebíč, objednání je možné bez doporučení jiného lékaře. Při vstupní konzultaci je pacient vyšetřen, navržen diagnosticko-terapeutický postup, zvolen typ případné operace, popřípadě je přidělen předběžný termín k operaci. Pacient je zevrubně poučen o onemocnění, doporučena další vyšetření a předán ke konzervativní péči do obezitologické a nutriční poradny.

V případě, že je konzervativní terapie neúspěšná, je potvrzen termín operace. Pacient absolvuje předoperační vyšetření ambulantně, k operaci přichází den předem. Operace se provádí v celkové anestezii, délka operace je zpravidla 60-180 minut. Po operaci je pacient zpočátku na tekuté dietě, z lůžka vstává v den operace nebo den následující. Hospitalizace trvá 3-6 dní.

Během hospitalizace proběhne opět edukace v nutriční poradně. Pacient je důkladně poučen o druhu pooperační diety a způsobu stravování. Po operaci může být sníženo vstřebávání některých látek (železo, vitamíny), pacient proto nahrazuje jejich příjem kombinovaným preparátem (1 tbl Baritreat denně). Je doporučena vhodná fyzická aktivita od prvních pooperačních dnů. Zpočátku je nejvhodnější chůze.

Psychologické vyšetření je důležitou podmínkou bariatrické operace. Role klinického psychologa je primárně diagnostická, zaměřuje se nejen na přítomnost příznaků psychických poruch, které bariatrickou operaci vylučují (např. bulimie, závažná porucha osobnosti s impulzivitou nebo neléčená psychóza). Hodnocena je také rodinná a osobní historie klienta, jeho jídelní návyky, osobnostní vlastnosti, preferované způsoby zvládání stresové zátěže a dlouhodobé vzorce chování, které mohou napomáhat nebo naopak hatit úspěšné zvládnutí postoperačního režimu a spolupráci s lékařským personálem. Výstupem z psychologického vyšetření je podrobná zpráva, která v závěru obsahuje konstatování, zda je klient z psychologického hlediska vhodným kandidátem k absolvování bariatrické operace.

Období po operaci

V pooperačním období dochází k výraznému a dlouhodobému úbytku hmotnosti. Podle druhu operace, typu obezity a míry dodržování doporučeného pooperačního režimu dochází k úbytku více než poloviny nadbytečné hmotnosti (60-80% EWL). Především však dochází k dramatickému zlepšení kompenzace cukrovky - často k úplnému vyléčení. Zlepší se hodnoty krevního tlaku, hodnoty tuků a cholesterolu v krvi.

Je potřeba si uvědomit, že samotná operace je jen prvním krokem k úspěšnému snížení hmotnosti a léčbě souvisejících onemocnění. K dosažení dlouhodobého dobrého výsledku by měl pacient nadále spolupracovat s nutriční poradnou na úpravě jídelníčku. Pooperační období je vhodné i pro celkovou změnu životního stylu. Výrazný úbytek hmotnosti zlepší možnosti fyzické zátěže. Ideální aktivitou po operaci je chůze, jízda na kole, rotoped či plavání.

Pacient po bariatrické operaci dochází pravidelně na kontroly. V prvním roce po 3 měsících, v dalším roce po půl roce, dále 1 krát ročně. Kontroly probíhají v Bariatrické poradně třebíčské nemocnice, dále pacienta sleduje obezitolog, včetně pravidelných laboratorních vyšetření. Pacient nadále dochází do nutriční ambulance, kde konzultuje vhodný jídelníček a potřebné doplňky stravy.

Nemocniční lékárna připravila VALENTÝNSKOU AKCI NA BOTY. SLEVA 15 % skladové zásoby obuvi. Akce platí od 14. 2. 2023 do 20. 2. 2023!


Přemýšlíte o změně? Těšíme se na Vás! ????     
                                                   ✅ NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ A STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
                                                   ✅ NABÍZÍME PROPRACOVANÝ SYSTÉM BENEFITŮ
                                                   ✅ NABÍZÍME VYSOKÉ NÁBOROVÉ A STIPENDIJNÍ PŘÍSPĚVKY
                                                              Více ???? https://www.nem-tr.cz/kariera/

Očkování proti COVID-19 probíhá v areálu Nemocnice Třebíč

Adresa: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, v infekční ambulanci v budově M1 → Mapa

PROVOZNÍ DOBA

   ÚT

      14. 3. 2023       13.00 - 14.00

   ÚT  

      28. 3. 2023 

      14:00 - 15:00

 Upozorňujeme, že očkování BEZ REGISTRACE je možné pouze v termínech označených jako OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE!

Případné dotazy týkající se registrace a objednávání, prosíme, volejte na informační linku 1221.

Telefonní číslo: +420 568 809 950.

E-mail: ockovani@nem-tr.cz.

Od 12. 10. 2022 očkujeme posilující 3. a 4. dávku vakcínou Pfizer Omicron BA 4/5.

1. a 2. dávky neočkujeme.

K očkování si připravte:

  • občanský průkaz,
  • kartičku pojištěnce a
  • při 1. dávce ČITELNĚ vyplněný dotazník před očkováním (důležité: telefonní číslo, e-mail), který naleznete níže v příloze. Urychlíte tím proces očkování (součástí formuláře jsou také podrobné informace o samotném očkování).

Na očkování osob je nejprve nutná registrace na webové adrese https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz/.

O termínu očkování budete informováni zasláním SMS zprávy s výzvou k rezervaci/objednání. Obesláno bude v každé spádové oblasti pouze tolik osob, kolik bude vypsáno termínů. Termíny pro objednávání budou k dispozici v závislosti na množství státem dodané vakcíny.

---

Očkování proti covidu-19 chrání před těžkým průběhem onemocnění → INFORMAČNÍ BROŽURA

Otázky a odpovědi k očkování → zde a zde.

---

Očkování nezletilých 12 - 15 let INFO

Dotazník ZDE.

Děti ve věku 5 - 11 neočkujeme.
Registrace probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému

Nutná předchozí registrace + doprovod zákonného zástupce.

Očkování nezletilých 12-15 (včetně) - registrace od 1. července 2021.

Doprovod zákonného zástupce nutný!

---

Od 1. 6. 2021 jsou vydávány 3 druhy certifikátů v souvislosti s onemocněním COVID-19 (jednotný vzhled certifikátů EU):

1) Certifikát o prodělaném onemocnění
2) Certifikát o výsledku negativního testu
     a) Certifikát o výsledku antigenního testu

     b) Certifikát o výsledku PCR testu

3) Certifikát o provedeném očkování

     a) Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)

     b) Certifikát po ukončené vakcinaci

Elektronická verze CERTIFIKÁTU ke stažení na webovém portále zde: https://ocko.uzis.cz.

---

Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.

---

Veškeré informace týkající se očkování naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Případné dotazy týkající se registrace a objednávání, prosíme, směřujte na informační linku 1221.

 

Aplikace TEČKA:


Srdečně Vás zveme na ojedinělou výstavu obrazů. V čem je jiná, než ty ostatní? Autorkou obrazů je tentokráte lékařka mikrobiologie třebíčské nemocnice → MUDr. Jana Kostková. Paní doktorka kromě kreslení věnuje svůj volný čas také psaní příběhů seříznutým krocaním brkem.


Téma výstavy: NADPŘIROZENÉ BYTOSTI A FANTASTICKÁ MÍSTA

Kde: Nemocnice Třebíč, hala v budově M2

Chřipková epidemie zasáhla i třebíčský region, proto se Nemocnice Třebíč ve spolupráci s nemocniční lékárnou rozhodla podpořit VAŠI IMUNITU!

Na vybrané produkty na POSÍLENÍ IMUNITY získáte 10% slevu!

Nezapomínejte na pohyb a zdravou stravu!


Ve zdravém těle zdravý duch! Pohybem ke zdraví! Ano, pohyb a zdraví jsou nerozlučně spjati. A proto i zaměstnanci třebíčské nemocnice se každoročně v květnu zapojují do cyklistické výzvy Do práce na kole. Přidejte se také. A nejen v květnu!

Fotogalerie: 2021 2022

Více informací na: https://www.dopracenakole.cz/kvetnova-vyzva 

 

 

Nemocnice Třebíč představuje nového primáře ORL oddělení MUDr. Jana Rottenberga, Ph.D. v krátkém medailonku.

Použití peroperačního neuromonitoringu funkce lícního nervu při komplikované poloze nádoru příušní žlázy v hlubokém listu - kontrola pacienta.

Pane primáři, jaké jsou Vaše dosavadní profesní zkušenosti v oboru?

Promoval jsem na Masarykově univerzitě v roce 1994 a po absolutoriu roční vojenské služby jsem de facto celý svůj profesní život pracoval na ORL klinice FN u sv. Anny. Odtud jsem si odskočil na pár let do zahraničí, a tak jsem strávil 3 roky v Mater Dei Hospital na Maltě a dále 3 roky v Dorchesteru v jižní Anglii, kde jsem zastával funkci konzultanta. Celkem se věnuji otorhinolaryngologii 28 let.

Existují odborná témata, která jsou v ORL Vaší srdeční záležitostí?

ORL specialisté, kteří vyšli z brněnské kliniky, jsou vesměs dosti univerzální, i když i to se poslední dobou dost mění. Já osobně jsem se věnoval hlavně funkční endoskopické chirurgii nosu a PND a chirurgii hlavy a krku se zaměřením na onkochirurgii. Dlouho jsem také vedl neurootologickou ambulanci na klinice u sv. Anny.

Proč jste se rozhodl nastoupit v naší nemocnici?

Ve svém profesním věku jsem chtěl, aby po mně něco zůstalo. Myslel jsem na fungující ORL oddělení regionální nemocnice, které bude mít dobrou pověst a bude dělat dobrou medicínu. Když jsem dostal nabídku od svého spolužáka z univerzity, který zde je ve funkci náměstka ředitelky pro léčebnu péči (MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.), dlouho jsem neváhal.

Co nového plánujete v provozu ORL oddělení naší nemocnice?

Chtěl bych navázat na dobrou tradici tohoto oddělení i na plodnou spolupráci, kterou toto oddělení má tradičně s nadregionálními centry v Brně. Především je třeba zastabilizovat náš lékařský tým, což snad bude záležitostí maximálně měsíců. Následně rozšíříme portfolio péče, tedy nejeden zákrok, kvůli kterému by pacient musel být poslán do jiné nemocnice, nyní budeme schopni provádět zde. Také na ambulanci budeme moci provádět více výkonů (do budoucna bych chtěl poskytovat kompletní péči o sluch s výjimkou kochleárních implantátů, kde budeme spolupracovat s brněnskými klinikami), ale zde jsme závislí na dalších investicích.

Na co nového v oblasti péče či operativy se mohou Vaši pacienti těšit?

V nemocnici je špičkové vybavení a vedení nemocnice dává inovacím prostor. V tomto kontextu jsem již dohodl s kolegy chirurgy na společném programu chirurgie štítné žlázy – zapojení obou odborností by nám mohlo dát velkou konkurenční výhodu nad ostatními, protože budeme schopni přesahu do obou odborností například ve smyslu ošetření onkologicky postižených uzlin u nádorů štítné žlázy. Jsem rovněž pro užší spolupráci s privátním ambulantním sektorem, což do nemocnice přivede více pacientů.

Pane primáři, děkuji za rozhovor. Velmi nás těší, že se ORL pacientům třebíčského regionu blýská na lepší časy! Ať se Vám u nás hezky pracuje.


Mgr. Jitka Mácová, pracovník vztahů k veřejnosti, tisková mluvčí

27.1.2023

Nemocnice Třebíč se i v letošním roce účastní celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v rámci projektu „Nemocnice ČR 2023“.

Průzkum probíhá v termínu od 1. 2. 2023 do 31. 8. 2023.

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

v současné době se Českou republikou šíří vlna akutních respiračních infekcí včetně chřipky. Aktuální situaci lze na základě vývoje a dalšího nárůstu nemocnosti označit za probíhající epidemii.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o nošení respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu ve vnitřních prostorách nemocnice s cílem ochránit pacienty, u nichž respirační onemocnění může mít vzhledem k jejich základnímu zdravotnímu stavu závažný průběh.

Návštěvu hospitalizovaných pacientů odložte i v případě mírných příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a po blízkém kontaktu s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním.

Prosíme o dodržování uvedených preventivních opatření – přispějete tím k zachování stávajícího režimu návštěv hospitalizovaných pacientů, už z důvodu nadcházejících svátků.

Děkujeme.

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9.20 hodin se narodila první letošní občanka města Třebíče. Jmenuje se Viktorie Matějková, váží 3460 gramů a je to velký spáč. Na Viktorku se doma těší dvě sestřičky a jeden bráška.

Gratulaci, květiny a dárky dnes maminka Pavla přijala od ředitelky třebíčské nemocnice Evy Tomášové, starosty města Třebíče Pavla Pacala a místostarosty Miloše Hrůzy.


 

První miminko roku 2023 narozené v třebíčské nemocnici se jmenuje Martin Kolehov. Martínek si dal na čas. Narodil se mamince Ivanně z Jemnice na Nový rok ve 23:32 hodin s váhou 3680 gramů.

Gratulujeme!

 První miminko roku 2023 třebíčské nemocnice - Martin Kolehov s maminkou Ivannou

V pondělí 2. ledna přivítala na světě naše první miminko ředitelka nemocnice Eva Tomášová a předala novopečené mamince Ivanně květiny a drobný dárek současně s přáním radostného mateřství.

 

Miminkovská statistika roku 2022

Celkem porodů: 1128

Celkem narozených dětí: 1145

Celkem dvojčat: 17

Celkem děvčátek: 519

Celkem chlapců: 626

Poslední miminko: narozené 31. 12. 2022 v 17.07 hodin, chlapeček Adam Maršán, 3780 gramů.

Maminka Veronika Votavová z Pokojovic.

Poslední miminko roku 2022 - Adam Maršánzobrazit další