Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Rehabilitační oddělení Nemocnice Třebíč Vás srdečně zve na odborný kurz

 

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Lektor: PhDr. Petr Bitnar

 

Termín:

17. – 18. 10. 2020

Cena:

 

4399,- Kč vč. DPH

 


Přihláška na kurz a další podrobné informace o kurzu jsou k dispozici na FB stránce „Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč“, na webových stránkách Nemocnice Třebíč https://www.nem-tr.cz/vzdelavani-zdravotniku/, popř. dotazem na koordinátorku akce Mgr. Michaela Dobešovou mdobesova@nem-tr.cz.

 

Vizitka školitele: PhDr. Petr Bitnar

 

Petr Bitnar vystudoval obor fyzioterapie na Lékařské fakultě UK v Praze (magisterská promoce v roce 2007) a v současné době pracuje jako odborný fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. Pavla Koláře a jako vysokoškolský pedagog na 2. Lékařské fakultě FN Motol. Přednáší studentům fyzioterapie a medicíny, spolupracuje na řadě výzkumů (vztah pohybového systému k poruchám trávicího traktu – např. poruchy polykání, poruchy jícnových svěračů, inkontinence a poruchy pánevního dna, význam bránice apod.), je spoluautorem nejobsáhlejší doposud vyšlé knihy o rehabilitaci, přednáší na kongresech, pořádá kurzy a semináře. V roce 2018 získal titul PhDr. na katedře fyzioterapie FTVS UK obhajobou rigorosní práce Bránice v roli dolního jícnového svěrače.
PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

Mobilizace v kontextu svalových řetězců, PhDr. Petr Bitnar

 

termín: 17. – 18. 10. 2020

cena: 4399,- Kč vč. DPH

místo konání: Nemocnice Třebíč, RHB oddělení

 

příjmení, jméno, titul:

datum narození:

adresa:

telefon, email:

fakturační údaje*, IČO:

x

* (pokud se neshodují výše uvedenými údaji), fakturační údaje jsou závazné a není možné je dodatečně změnit. (Prosíme, zvažte, zda bude vystavena faktura na firmu či na Vás osobně)

 

Přejete si v případě plného obsazení kapacity kurzu být zařazen/a do seznamu náhradníků? (Budete o této skutečnosti včas informováni. Prosím, označte, v případě elektronického vyplňování vymažte opačnou odpověď)

ANO   X   NE

 

Máte zájem o oběd v jídelně Nemocnice Třebíč? Cena oběda bude upřesněna při prezenci první den kurzu, platí se na místě. (prosím, označte, v případě elektronického vyplňování vymažte opačnou odpověď)

sobota 17.10.   ANO   X     NE

neděle 18.10.   ANO   X     NE

 

Datum                                                                                                 Podpis (na papírové přihlášce)