Slavnostní otevření pavilonu operačních sálů - 15. 6. 2022