Podatelna

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
recepce budova M1 (přízemí)

Adresa podatelny:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

Provozní doba pro veřejnost: nepřetržitý provoz.

ID datové schránky: tecrjqc
maximální velikost jedné datové zprávy je max. 20 MB.

Adresa elektronické podatelny: epodatelna@nem-tr.cz
velikost přílohy jednoho e-mailu je max. 10 MB.

Další možnosti elektronického podání:

 •  Veřejné zakázky přijímáme prostřednictvím systému E-ZAK - https://ezak.kr-vysocina.cz/.
 •  Z důvodu kybernetické bezpečnosti nepřijímáme elektronické podání na datových nosičích.

Požadavky na elektronické podání:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • Dokument MS Word (.doc, docx).
 • Dokument MS Excel (.xls, xlsx).
 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je    PDF/A (Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupním datovým formátem dynamických obrazových dokumentů je MPEG-2, MPEG-1, GIF.
 • Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je MPEG-1 a MPEG-2 audio layer II a III, WAW, PCM.
 • Výstupním datovým formátem databáze je XML.
 • Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání a podání v listinné podobě:
Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání „doplňovat“ papírovou formou.

Potvrzení příjmu elektronického podání:
Příjem podání na epodatelnu je potvrzen automaticky generovanou zprávou s názvem předmětu, datem a časem přijetí. Odpovědní zpráva je podepsaná kvalifikovanou pečetí a je odesílána z domény nem-tr.cz.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných nemocnicí), není v datovém formátu, ve kterém nemocnice přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li nemocnice schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.
Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a nemocnice je schopna určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.