Lékařská knihovna

Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství.

Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství. Z monografií ostatních oborů můžeme jmenovat anatomii, chirurgii, onkologii, literaturu pro sestry a další. Lékařská knihovna zajišťuje a poskytuje knihovnické informační služby podle požadavků odborné zdravotnické veřejnosti, přispívá k rozvoji odborné úrovně pracovníků nemocnice. Za registraci v knihovně účtujeme poplatek 80,- Kč/rok. Další poplatky jsou účtovány dle ceníků platných služeb, které jsou součástí knihovního řádu.

 
Spolupráce

s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zajišťující mimoknihovní výpůjční služby. MVS

Med Port – Vědecká knihovna IPVZ, Informační zdroje pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Rešerše a další služby musíme platit. www.medport.ipvz.cz. V tomto portálu vyhledáváme v katalozích knihoven, v bibliografických i plnotextových databázích Ebsco, Pro Quest a OVID.

Telefon: 568 809 402


Půjčovní doba
Pondělí 11:30 - 15:30
Středa  11:30 - 15:30