2020 - Přístavba a rekonstrukce operačních sálů (OP)

Název akce:
  Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
Investor: 
  Kraj Vysočina
Projektant:   ATELIER PENTA v. o. s.
Místo plnění:   Areál Nemocnice Třebíč Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
Zhotovitel stavby:
  PKS stavby, a.s.
Cena stavby:   417 329 000 Kč s DPH


Přístavba a rekonstrukce operačních sálů započala v květnu 2020. Délka stavby bude 26 měsíců.

Tak jde čas: