2018 - Pavilon chirurgických oborů

 

Název akce:
   Pavilon chirurgických oborů (PCHO)
Investor: 
   Kraj Vysočina
Projektant:    ATELIER PENTA v. o. s.
Zhotovitel stavby:
   PKS stavby, a.s.
Cena stavby:    499 mil. Kč s DPH

Stavba 2,5 roku, stavba cca 5 etap, ukončení v druhé polovině roku 2018

Cena obsahuje:  
 • Demoliční práce  5 budov - budovy staré chirurgie a gynekologie, staré transfúzní stanice, staré budovy ředitelství a patologie, budovy panelové chirurgie a okolních propojovacích krčků
 • Výstavbu 2 nových budov energocentra a PCHO
 • Rekonstrukci budovy bývalé porodnice
 • Terénní úpravy v okolí budov, komunikace


Projekty spojené s výstavbou Pavilonu PCHO 

Projekt RTG ZOBRAZOVACÍ MODALITY, NMR A PŘÍSTROJE DO NMR je spolufinancován Evropskou unií.
 • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.
Projekt ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ je spolufinancován Evropskou unií.
 • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.

Energocentrum

Přeložky

 • 1. PP kolektor s inženýrskými sítěmi – teplo, VN, NN, slaboproudy, optika, medicinální plyny
 • 1. NP – dieselagregát, rozvodna VN a NN, 2x trafa VN, sklad medicinálních plynů, rozvod kapalného O2 – 2 nádrže cca 12 m3, odpařovací potrubí, cca -160 st,
 • 2. NP – dispečink údržby, zázemí, elektrodílna, datové centrum, telefonní ústředna, MaR, EPS, EZS, Kamery …

Pavilon chirurgických oborů

Komplex budov PCHO, O a G

 • 1. NP – 3 vchody
  • vysoko prahový příjem 1 z 8 sálů
  • NMR, CT, 3x RTG
  • akutní ambulance
  • ostatní ambulance – chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, gynekologie,
 • 2. NP – ARO 5 lůžek, chirurgická JIP 10 – návaznost na operační sály, dospávací pokoj
 • 3. NP – 57
 • 4. NP -  57

Budova G

 • 1. NP – dialýza 14 lůžek
 • 2. NP – jednodenní chirurgie, úpravna vody
 • 3. NP - LDN
 • 4. NP - šatny
 • 5. NP – zázemí pro zdravotnický personál


Vše o stavbě na našich WWW – aktuálně výstavba PCHO – kamera !

Tak jde čas:

 • Změny nekončí (4. 2. 2018)
 • Změny pavilonu G a CH (8. 2. 2018)
 • Pavilon C ožil (4. 1. 2018)
 • Den otevřených dveří (25. 11. 2017) I
 • Den otevřených dveří (25. 11. 2017) II
 • Den otevřených dveří představí Pavilon C veřejnosti (22. 11. 2017)
 • Slavnostní otevření Pavilonu C (21. 11. 2017)
 • První lůžka Pavilonu C (16. 11. 2017)
 • Pavilon C - Den kolaudace (9. 11. 2017)
 • Pavilon C - stavba RTG (25. 10. 2017)
 • Pavilon C (12. 10. 2017)
 • Kolaudace je nadohled ....
 • Hejtman „kontroloval“ stavbu Pavilonu C
 • Pavilon C – stavba pokračuje (14. 9. 2017)
 • Stavba pavilonu C pokračuje – vybarvuje se (28. 8. 2017)
 • Stavba PCHO pokračuje ... (11. 8. 2017)
 •  Kontrolní den na stavbě Pavilonu C (2. 8. 2107)
 • Otevření nového pavilonu se blíží (31. 7. 2017)
 • 18. 7. 2017 Návštěva starosty na stavbě
 • 16. 7. 2017 Pokračování stavby - fotogalerie
 • 17. 7. 2017 Stěhování mediciálních plynů
 • 30. 6. 2017 Stěhování technologie
 • 20. 6. 2017 PCHO z ptačí perspektivy
 • 16. 6. 2017 Stavba pokračuje
 • 12. 5. 2017 Lásky čas stavbu nezastaví
 • 4. 4. 2017 Stavba PCHO pokračuje
 • 08.12.2016  Zima přeje výstavbě PCHO
 • 23. 11. 2016 Náměstek hejtmana Ing. Vladimír Novotný navštívil Nemocnici Třebíč
 • 9. 11. 2016 Nový pavilon PCHO roste před očima
 • Srpen 2016 Výstavba pavilonu chirurgických oborů
 • 03.07.2016  Prach spojený s výstavbou pavilonu chirurgických oborů brzy zmizí
 • 18.05.2016 Výstavba pavilonu chirurgických oborů
 • 15.03.2016 Položení základního kamene nového chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč
 • 09.02.2016 Pavilon A se loučí
 • 03.02.2016 Stavba pavilonu si žádá změny v dopravě v areálu Nemocnici Třebíč
 • Milníky:
 • Do konce roku 2016 -  60% monolitických prací PCHO
 • Dokončení PCHO – září 2017
 • Dokončení stavby – 2 ½ 2018
Název výběrového řízení Termín podpisu - dodání
 Výběrové řízení 1 - RTG zobrazovací modality (IROP)  3/2017 - 9/2017
 Výběrové řízení 2 - Zdravotnické technologie a vybavení (IROP)  5/2017 - 9/2017
 Výběrové řízení 3 - NMR a přístroje do prostředí NMR (IROP)  4/2018 - 7/2018
 Výběrové řízení 4 - Ostatní vybavení  5/2017 - 9/2017