Komplexní zprovoznění urgentního příjmu od 1. 9. 2022

Ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:00 hodin ráno se v naší nemocnici rozšiřuje stanice Urgentního příjmu jako kontaktní pracoviště pro předávání všech pacientů přivezených Zdravotnickou záchrannou službou a Dopravní zdravotní službou do nemocnice s akutně vzniklými potížemi vyjma rodiček a dětských netraumatologických pacientů.

Urgentní příjem je umístěn v budovách O a C v přízemí. Příjezd sanitních vozů k budově O.

Personál UP tvoří lékaři ARO, interny a několik externistů, nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři se zkušenostmi v intenzivní a urgentní medicíně a sanitáři, často s mnohaletou praxí v nemocnici.

Stanice Urgentního příjmu sestává z 3 pracovišť: crash roomu, expektačních lůžek, recepce.

Crash room je místo, kde převezme pacienta personál UP ze sanitky, provede se triáž, případně prvotní akutní ošetření a naplánuje se další postup. Součástí je i zákrokový sál k ošetření drobných poranění.

Pacient, který nevyžaduje akutní péči, ale přesto přijede vozem ZZS, může být odeslán do příslušné odborné ambulance, kde vyčká v čekárně na ošetření.

Expektační lůžka slouží k uložení pacienta do té doby, než je rozhodnuto o jeho dalším směřování v případě, že není již primárně směřován k hospitalizaci. Zde je zaléčen a čeká na rozhodnutí o dalším léčebném postupu.

V recepci pavilonu C, kam přichází pacienti k plánovanému vyšetření i s akutními potížemi, pracuje nelékařský personál a jeho zásadním úkolem je TRIÁŽ (třídění) akutních pacientů. Pacienta může odeslat k ambulantnímu ošetření, nebo pokud vyhodnotí stav pacienta jako závažný, může jej ihned odeslat na crash room.

Nadále zůstane zachovaný nepřetržitý provoz interní ambulance v pavilonu U pro pacienty interních oborů, kteří přijdou k plánované hospitalizaci nebo s akutním nechirurgickým problémem. I odtud může být po domluvě lékařů pacient odeslán na urgentní příjem nebo expektační lůžka.

Zřízení stanice urgentního příjmu znamená nový způsob práce s pacientem v akutním stavu, který přijíždí do naší nemocnice cestou ZZS a DZS. Je to vstupní místo do nemocnice sloužící k rychlé identifikaci vážně nemocných vyžadujících intenzivní zásah i léčbu a k efektivnímu vyšetření a ošetření ostatních pacientů.