Vyhodnocení květnového dotazníkového šetření spokojenosti pacientů

Vážení pacienti, přinášíme Vám výsledky sledování spokojenosti pacientů, které probíhalo v průběhu května 2023 na 21 odděleních lůžkové péče zdravotnického zařízení Nemocnice Třebíč.

Celková návratnost dotazníků byla 47,18 % při 627 odevzdaných dotaznících. Z hlediska návratnosti dotazníků byla nejúspěšnější oddělení kožní a rehabilitace, která měla návratnost 86,05 % a 82,22 %.

Z hlediska věku byla nejvíce zastoupena skupina: 65 a více.
Z hlediska vzdělání byla nejvíce zastoupena skupina: maturita.
Z hlediska typu hospitalizace byla nejvíce zastoupena skupina: plánovaná.
Z hlediska typu pohlaví byla nejvíce zastoupena skupina: Žena.

Nejlépe hodnocenými oblastmi se v průzkumu ukázaly dimenze D2 - Respekt, ohled, úcta a D6 - Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta, v nichž bylo dosaženo průměrné známky 1,10 (celková spokojenost 97,49 %) a 1,12 (celková spokojenost 97,03 %). Naopak dimenzemi s nejnižší mírou spokojenosti byly dimenze D1 - Přijetí na lůžko a D5 - Tělesné pohodlí pacienta, ve kterých bylo dosaženo průměrné známky 1,30 (celková spokojenost 92,50 %) a 1,26 (celková spokojenost 93,51 %).

Výsledná průměrná známka zdravotnického zařízení Nemocnice Třebíč za období 05/2023 byla 1,18 (celková spokojenost 95,56 %).

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace se ve sledovaném období umístila na 6. místě ze sledovaných 22 zařízení.