Uzavírka v areálu nemonice v pátek 19. 6. 2020

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

dovolte, abychom Vás informovali, že v důsledku stavebních prací a překopu silnice k urgentu a k západnímu vchodu do budovy C bude v pátek dne 19. 6. 2020 (pouze tento jeden den) nutno používat výhradně přístupovou cestu vyznačenou na přiloženém plánku.