Urologové třebíčské nemocnice operují holmiovým YAG laserem

Operační sály třebíčské nemocnice nově vlastní holmiový YAG laser, který se využívá při urologické operativě. Na financování YAG laseru se podílela Nadace ČEZ, město Třebíč, obec Dukovany, obec Rouchovany, město Jaroměřice nad Rokytnou, Svazek obcí pro komunální služby, městys Mohelno, obec Petrovice a obec Hartvíkovice. Celková pořizovací cena činila jeden a půl milionu korun.

Zakoupení nového zdravotnického přístroje pro urologii bylo plánovanou investicí, kterou ochotně finančně podpořilo mnoho regionálních institucí.  Konkrétně se jedná o zakoupení holmiového YAG laseru, který je využíván při urologické operativě na centrálních operačních sálech. Laser v kombinaci s flexibilní ureterorenoskopií je v současnosti standardním vybavením v řešení litiázy horních močových cest, tedy léčby ledvinových kamenů a to až do velikosti cca dvaceti milimetrů. Operační zákrok pomocí holmiového laseru je neinvazivní. Pacientovi se významně snižuje délka hospitalizace, celkové rekonvalescence i míra komplikací. „Nemocnice Třebíč dosud disponovala tímto přístrojem prostřednictvím finančně náročných pronájmů. Zakoupení vlastního přístroje výrazně zjednodušilo plánování urologických operací i celkovou administrativní zátěž,“ s povděkem komentuje pořízení nového laseru ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

Financováno s podporou:

                                                                        v Kč

Nadace ČEZ

650 000,00

Město Třebíč

514 785,32

Obec Dukovany

100 000,00

Obec Rouchovany

100 000,00

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

50 000,00

Svazek obcí pro komunální služby

50 000,00

Městys Mohelno

15 000,00

Obec Petrovice

15 000,00

Obec Hartvíkovice

5 000,00

Celkem (včetně DPH)

1 499 785,32V letošním roce 2024 je možné přispět na zakoupení dvou přístrojů. Jedná se o inkubátor pro novorozenecké oddělení v hodnotě sedmi set padesáti tisíc korun a o systém na míchání dialyzačních roztoků pro dialyzační středisko při interním oddělení v hodnotě dvou milionů korun.

Finančním dárcům děkujeme.