Setkání bývalých zaměstnanců důchodců 2023

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhl druhý ročník "Setkání bývalých zaměstnanců důchodců". Stejně jako v loňském roce se zaplnila největší zasedací místnost nemocnice v budově O2 - dorazilo přes 70 důchodců.

Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová přítomné krátce seznámila s chodem, plánovanou výstavbou a hospodařením nemocnice a společně s náměstky a manažerkou kvality provedla urgentním příjmem přes radiodiagnostické oddělení, stravovací provoz až po pavilon Matka a dítě.

„Jedná se o společenskou událost, na kterou se opravdu těšíme. Milé posezení a popovídání s bývalými kolegy. Také se podívat, jak se to tady změnilo. Děkujeme za pozvání," komentují důchodci dnešní akci.