Semináře pro všechny, kteří pečují o svého blízkého

Nám všem se může stát, že se my nebo naši blízcí ocitneme v tíživé životní situaci – tj. na pomezí. Začne se nás dotýkat určitá míra nesoběstačnosti a budeme očekávat, že se kromě rodiny budeme moci do jisté míry spolehnout i na kraj, potažmo stát. Můžeme potřebovat péči sociálních služeb, ať už pobytových zařízení jako jsou domovy, chráněná bydlení apod., nebo budeme moci zůstat doma s podporou pečovatelské nebo jiné terénní služby. Do dlouhodobé péče však spadá i zdravotní péče – následná dlouhodobá rehabilitace, domácí zdravotní péče, oddělení dlouhodobě nemocných či různá speciální zařízení.

Zároveň existuje systém dávek sociální pomoci, které pomohou tíživou situaci pomocí finanční podpory překlenout. Dalším nástrojem, který osobám s nejrůznějším typem postižení pomůže zůstat v co největší míře aktivní ve společnosti, jsou kompenzační pomůcky.

Významnou část dlouhodobé péče zajišťují rodinní příslušníci, sousedé nebo přátelé. I tito neformální pečující potřebují podporu a informace, aby tato jejich důležitá činnost byla udržitelná a umožnila jim vést kvalitní osobní život.

Získat ucelené informace o možnostech řešení tíživých situací a vybrat z nich to nejlepší řešení není jednoduché. Kraj Vysočina proto na webovém portále www.vysocinapecuje.cz nabízí komplexní informační přehled a hlavně pomoc zorientovat se, jaké možnosti řešení se Vám nabízí.