POZVÁNKA na přednášku pro veřejnost POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku pro veřejnost POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI, která se uskuteční

ve středu 25. května 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy O2 (přízemí operačních sálů).


Přednášející:

Mgr. Helena Jašová – Základy první pomoci

Erika Svobodová Venhodová – První pomoc pohledem sestry urgentního příjmu

Prim. MUDr. Edita Langrová – Kardiopulmonální resuscitace

Ing. Miloš Drdla Dr., MBA – První pomoc při napadení, útoku nebezpečným agresorem