Práce zdravotně sociálních pracovníků je nepostradatelná

Pomoc s podáním žádosti o umístění v domově pro seniory či vyřízením příspěvku na péči? Naše sociální pracovnice jsou připraveny nabídnout pomocnou ruku. Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se prolíná péče zdravotní a sociální. Do péče jsou přijímáni klienti nahlášeni ze všech oddělení nemocnice, rovněž klienti nemocnice, kteří sami požádají o pomoc nebo prostřednictvím zdravotní sestry, rodiny či jiné osoby.

Více informací a kontakty → Zdravotně sociální pracovník Nemocnice Třebíč