POZVÁNKA na přednášku - Bezpečná péče o chronicky nemocného v domácím prostředí

Dovolte, abychom Vás pozvali na závěrečnou přednášku tohoto roku na téma Bezpečná péče o chronicky nemocného v domácím prostředí.

Kdy: 30. listopadu od 16.00 hodin

Kde: v zasedací místnosti budovy O2 (boční vchod)

Dozvíte se:

  • Jak pečovat o osobu blízkou – jak se připravit a co je třeba zajistit
  • Nácvik sebepéče a soběstačnosti, ergoterapie
  • Jaké jsou možnosti podpory a pomoci
  • Jak zajistit pomůcky pro péči
  • Co nabízí agentury domácí péče

Přednášející:

  • Problematika stárnutí a stáří – Bc. Jana Vlastníková, všeobecná sestra LDN
  • Péče o seniory z pohledu ergoterapeuta – Bc. Romana Šellová, ergoterapeut Nemocnice Třebíč
  • Koordinace návazné péče po propuštění – Bc. Silvie Schmidtová, zdravotně sociální pracovník Nemocnice Třebíč
  • Zdravotní a pečovatelská služba v domácím prostředí - Charita Třebíč

UKÁZKY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK.