Pozvánka na DEN HYGIENY RUKOU aneb čisté ruce zachraňují životy! 6. 5. 2024

V pondělí 6. května 2024 od 10.00 do 13.00 hodin ve vestibulu u hlavní recepce v budově M2.

Těší se na Vás Mgr. Ilona Tomanová - sestra pro nemocniční hygienu!

Program:

  • Význam hygieny rukou
  • Nácvik správné HDR (hygienická dezinfekce rukou)
  • Kontrola vydezinfikovaných rukou pod UV lampou v Black boxu

Speciální hosté: Zdravotní klauni!