Novinka na urologii! Semirigidní ureterorenoskop

V rámci realizace projektu byl pořízen nový semirigidní ureterorenoskop pro urologické oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Financování semirigidního ureterorenoskopu v celkové ceně  295 345 korun bylo zajištěno prostřednictvím dotace Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ.

Děkujeme.

Ureterorenoskopy jsou přístroje určené k vyšetřování a operacím na horních močových cestách a to přirozenými cestami přes močovou trubici bez nutnosti otevřeného řezu. Nejčastěji slouží k řešení kamínků v oblasti močovodů a ledvinných pánviček, lze je však využít i k řešení některých zúženin močovodu či přechodu pánvičky na močovod. Nezastupitelnou roli hrají též v diagnostice zhoubných nádorů horních močových cest.

Ureterorenoskopické operace jsou málo invazivní, pro pacienty komfortnější, ale též bezpečnější s relativně nízkým rizikem komplikací. Na urologii v Třebíči se tyto operace provádějí již více než dvacet let. S ohledem na nutnost kvalitního vybavení se však jedná o operace nákladné.

Ureterorenoskopy jsou nástroje velmi jemné, mají průměr jen několik milimetrů a i při šetrném zacházení a pravidelné údržbě dochází k jejich opotřebení a v provozuschopném stavu vydrží obvykle jen několik desítek operací. Poté je třeba výměna některých komponent, častěji však výměna celého nástroje. Na urologickém oddělení v Třebíči provádíme každý rok více než 100 – 200 podobných operací, pravidelná obměna instrumentária je naprosto nezbytná. Kromě semirigidního používáme ještě rigidní a flexibilní nástroje, z nichž každý má svoje výhody i svoje limity,” popisuje nutnost obnovy přístrojového vybavení primář urologického oddělení MUDr. Ivo Šabacký.

„V případě nového semirigidního ureterorenoskopu se jedná o přístroj nové generace, který přináší výrazně kvalitnější zobrazení. Díky tomu předpokládáme další zkvalitnění a zpřesnění diagnostiky vedoucí ke zvýšení kvality péče o naše pacienty,″ pochvaluje si modernizaci přístrojového vybavení pro urologii ředitelka nemocnice Eva Tomášová.