Neustále se vzděláváme. Tentokrát - jak podpořit přirozený porod pohledem fyzioterapeutky

                    Odborný seminář Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky Mgr. Mariky Bajerové

V pátek 1. března 2024 proběhl v třebíčské nemocnici odborný seminář společný pro porodníky, porodní asistentky a fyzioterapeuty na téma Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky pod vedením Mgr. Mariky Bajerové.

Odborný kurz byl věnován podpoře přirozeného porodu a preventivnímu působení při nepostupujícím porodu. Propojení porodnictví a fyzioterapie za vzájemné spolupráce je velmi smysluplné.

Navádí, jak intervenovat během porodu, jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně. Kurz probíhal v teoretické a praktické rovině a ukázal směr, jak nahlížet na rodící ženu, aby s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu došlo k plné podpoře v jejím přání přirozeně porodit své dítě.