Nemocnice poděkovala starostům z Třebíčska za finanční podporu

V úterý 11. června 2024 v 13.00 hodin navštívili Nemocnici Třebíč starostové třebíčského okresu. Vedení Nemocnice Třebíč poděkovalo starostkám a starostům za dlouhodobou finanční podporu, které si vedení nemocnice velmi váží. Ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová současně informovala starosty o chodu, struktuře a hospodaření nemocnice. Setkání bylo spojené s prohlídkou stavby parkovacího domu a drobným pohoštěním. Finanční příspěvky, přicházející od obcí, pravidelně putují na obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Nejnákladnějším projektem pro rok 2024 bude pořízení systému pro centrální míchání dialyzačního roztoku a drobné stavební úpravy prostor dialyzačního střediska. Systém centrálního míchání umožní již plně automatický systém pro přípravu dvou dialyzačních roztoků včetně jeho distribuce k jednotlivým dialyzačním přístrojům. „Díky systému centrálního míchání dojde zcela automaticky k namíchání správného dialyzačního roztoku. Systém zkontroluje finální produkt a poté přečerpá do příslušného zásobníku. Pomocí centrálního rozvodu je poté k dispozici pro jednotlivé dialyzační přístroje,“ vysvětluje funkci systému míchání ředitelka nemocnice Eva Tomášová. „Předpokládaná pořizovací cena přesahuje dva miliony korun,“ dodává ředitelka nemocnice.

Další finančně nákladnou položkou je inkubátor pro novorozence, jehož pořizovací cena je tři čtvrtě milionu korun. „Nový inkubátor bude mít, jako první inkubátor v nemocnici, inovativní funkci regulace teploty. Tato funkce zajistí optimální regulaci teploty pro novorozence nejen v samotném režimu uzavřeného inkubátoru, ale i při otevřené péči a přechodu mezi těmito typy péče,“ popisuje ředitelka Tomášová. Stálá regulace teploty je docílena kombinací tří zdrojů tepla, díky kterému je novorozenec neustále v ideálních tepelných podmínkách i při různých procedurách. Inkubátor tak umožňuje neomezený přístup k novorozenci bez narušení optimální teploty. Mezi další výhody patří hladký a velmi snadno dezinfikovatelný prostor inkubátoru s cílem minimalizovat riziko infekcí. K tomu je určen i uzavřený zvlhčovací systém s režimem automatického čištění. „Inkubátor bude mít zásadní využití zejména pro nedonošená miminka,“ doplňuje ředitelka Tomášová.

„Děkujeme všem dárcům, kteří finančně podporují nemocnici a podílejí se na zvyšování bezpečí a komfortu při poskytování léčebných i ošetřovatelských služeb pacientům celého třebíčského regionu,“ uzavírá ředitelka.

Máte zájem stát se partnerem Nemocnice Třebíč a spolupodílet se na financování provozu nemocnice či vybraného přístrojového vybavení? Stačí kontaktovat obchodní oddělení Bc. Monika Trnková, e-mail mtrnkova@nem-tr.cz, tel. 568 809 647. Děkujeme.