Mezinárodní den sester v naší nemocnici - 12. května

12. května 1820 se anglické šlechtické rodině Nightingalových narodila v Itálii dcera Florence. O pár let později se Florence Nightingalová díky svému silnému sociálnímu cítění, píli a odhodlání stala nejvýznamnější sestrou v historii světového ošetřovatelství. Na počest jejího narození se slaví 12. květen jako Mezinárodní den sester. Zatímco po celém světě se tento den slaví již od 70. let 20. století, u nás se tato tradice výrazněji ujala teprve ve druhé polovině 90. let.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi, abych Vám u příležitosti Mezinárodního dne sester jménem vedení Nemocnice Třebíč vyjádřila poděkování a uznání za Vaši poctivou práci, nasazení, píli a přístup k pacientům v uplynulém náročném období. Pro všechny bylo zkouškou profesionálních a osobních sil, vzájemné soudržnosti a schopnosti pomáhat těm, kteří pomoc potřebovali. Pracovní nasazení mělo dopad i na Váš soukromý život.

Uvědomuji si, jak bylo náročné pečovat o pacienty mimo Vaše domovská oddělení, když nebyla známa doba návratu.

Přes všechny uvedené skutečnosti se nám podařilo, také Vaší zásluhou, zvládnout dva zásadní úkoly a to obhájit certifikaci kvality péče a zavést do praxe nový nemocniční informační systém.

Přeji Vám, abyste v následujících měsících načerpali dostatek sil a elánu do Vaší další profesionální činnosti i pro Váš osobní život.

Alena Hošková, náměstek pro ošetřovatelskou péči

Mezinárodní den sester v Nemocnici Třebíč 2022