Kácení dřevin v areálu nemocnice

V souvislosti s plánovanou výstavbou parkovacího domu v Nemocnici Třebíč, proběhlo v sobotu 25. 2. 2023 a neděli 26. 2. 2023 kácení dřevin v prostoru předního parkoviště a v prostoru kaštanové aleje. 

Na základě projektu a platného stavebního povolení, došlo ke kácení mimo vegetační období celkem 25 ks stromů. Stavební povolení vydané MÚ Třebíč dne 24. 1. 2023 a projekt kácení je aktuálně k dispozici ve vývěsní tabuli před hlavním vchodem do budovy G. 

Projekt nařizuje budoucímu zhotoviteli provést náhradní výsadbu ve stejném počtu kácených dřevin v areálu nemocnice.