Finanční dary - poděkování

Děkujeme Vám všem, kteří podporujete naši nemocnici.

Díky Vašim darům se nám v roce 2020 podařilo pořídit důležité vybavení, které nám pomáhá vše lépe zvládat.

Velké DÍKY také patří všem obcím, firmám i jednotlivcům za finanční i věcné dary.

Velmi si vážíme Vaší podpory

Sbírkový transparentní účet → 123-1910080227/0100