Dialyzační středisko třebíčské nemocnice letos slaví 30 let

Dialyzační středisko třebíčské nemocnice funguje již třicátým rokem.

Dialýza je proces, kterým je nahrazována přirozená funkce ledvin u pacientů, kteří ji ztratili buď dočasně nebo trvale. Zdravé ledviny slouží v organizmu k filtraci krve, čímž pomáhají odstraňovat škodlivé látky a přebytečnou vodu, které jsou v podobě moči odváděny z těla ven.

V současné době lze funkci ledvin nahradit 3 možnými způsoby. Nejpřirozenější pro organizmus je transplantace ledviny buď od zemřelého, nebo od žijícího dárce. Pokud tento způsob léčby není možný, musí být pacient dialyzován. Existují 2 druhy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza.

Hemodialýza

Hemodialýza neboli krevní dialýza Hemodialýza (HD) je v současné době u nás nejrozšířenější dialyzační metodou. Krev pacienta je odváděna do přístroje (dialyzátoru neboli umělé ledviny), kde je zbavována škodlivých látek a nadbytečné vody. Dialyzátor je tvořen velkým množstvím tenkostěnných trubiček, kterými protéká krev a které jsou omývány dialyzačním roztokem. Odpadní látky pak přestupují z krve přes tenkou propustnou stěnu trubiček do roztoku a jsou tak z těla odstraňovány. Současně je filtrována nadbytečná voda. Pacient dochází na hemodialýzu přibližně 3krát týdně na 4 až 6 hodin do hemodialyzačního střediska. Před zahájením hemodialýzy je nutné nejprve vytvořit cévní přístup (arteriovenozní spojku).

Břišní dialýza

Peritoneální neboli břišní dialýza Při peritoneální dialýze (CAPD Countinuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, tedy kontinuální ambulantní peritoneální dialýza) se krev čistí uvnitř těla a to za pomocí pobřišnice (blány vystýlající dutinu břišní a pokrývající orgány, které jsou v ní uloženy). V naší zemi došlo k výraznému rozvoji této metody v 90. letech minulého století a nyní je takto u nás léčeno asi 5 % pacientů se selháním ledvin. Do břišní dutiny se musí pomocí tenké trubičky (katétru) denně přivádět roztok, který krev čistí. Obvykle se 4krát denně napouští 2 litry roztoku z plastikového vaku. Škodliviny pak přestupují přes propustnou pobřišnici z krve (pobřišnice je protkaná hustou sítí krevních vlásečnic) do roztoku. Roztok se škodlivinami se opět katétrem vypustí a je nahrazen čistým. Výměnu pacient provádí doma sám či s pomocí. Vaky s roztokem jsou mu pravidelně dováženy. Na kontroly do nemocnice dochází zhruba jednou za měsíc.

Novou alternativou klasické peritoneální dialýzy je takzvaná automatizovaná peritoneální dialýza. Zde roztok v pobřišniční dutině vyměňuje speciální přístroj. Čistění probíhá obvykle 8 hodin přes noc, během spánku.

Zdroj: ledviny.cz