Den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč ve znamení plných čekáren

Třebíč, 9. 9. 2023 - Sobotní den otevřených dveří a prevence Nemocnice Třebíč překvapil vysokou účastí návštěvníků. Fronty se tvořily u všech nabízených vyšetření. Jako bonus nemocnice umožnila jedinečný přístup na střechy budov s výhledem na celý areál nemocnice i celého města Třebíč.

Co návštěvníky opravdu hodně zajímalo, byl stav cholesterolu v jejich krvi. Velmi vyhledávané stanoviště bylo na neurologickém oddělení ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku a na očním oddělení kontrola nitroočního tlaku. Nejinak tomu bylo na stanovišti s kontrolou krevního tlaku, okysličení krve a měření hodnoty cukru v krvi. Na zjištění krevní skupiny stála fronta zájemců průběžně celý den.

I o děti bylo znamenitě postaráno, a to díky mnoha interaktivním aktivitám, které zajistily dámy ze Školního klubu Nemocnice Třebíč, jehož zřizovatel je Kraj Vysočina. Předmětem činnosti je zajistit výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dočasně umístěných ve zdravotnickém zařízení.

Vysoká účast návštěvníků byla pro všechny velmi milým překvapením. „Jsme za to rádi. Prevence je důležitá. A není to jen fráze. Například při květnovém dni melanomu byl opravdu jeden záchyt melanomu, který se odhalil jen díky návštěvě naší kožní ambulance,“ komentuje sobotní den otevřených dveří a prevence ředitelka nemocnice Eva Tomášová.

 

Zajímá Vás, kolik lidí využilo nabídku prevence třebíčské nemocnice?

  • Vyšetření nitroočního tlaku navštívilo 180 osob.
  • Ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku navštívilo 106 osob.
  • Na vyšetření zjištění protilátek HIV dorazilo 29 osob.
  • Neustálé fronty byly u stolečků s měřením tlaku, saturace, glykemie a orientačního stanovení krevní skupiny. Odpovídá tomu i číslo vyšetřených osob 236.
  • Kontrola cholesterolu v krvi se postarala o další čekárnu přeplněnou zájemci o toto vyšetření.
  • Nutriční poradna zaujala přístrojem na měření tuku v těle. 

Děkujeme všem, kteří se našeho preventivního dne účastnili včetně bohatého doprovodného programu!