COVID-19 - počty odběrů v Nemocnici Třebíč

 

 

 Odběry COVID

Odběrový STAN

Interní odběry v nemocnici

 

celkem

pozitivní

celkem

pozitivní

březen

0

0

78

3

duben

644

20

607

0

květen

337

4

578

1

červen

176

3

93

0

červenec

333

8

126

1

srpen

679

37

235

7

celkem

2169

72

1717

12

 

Data uvedená v tabulce a znázorněná v grafu představují počty provedených odběrů v Nemocnici Třebíč cestou odběrového stanu (pro osoby v karanténě, nemocné v domácím ošetřování, na indikaci praktických lékařů či KHS a také pro samoplátce) a odběry uskutečněné přímo v nemocnici u ambulantních či hospitalizovaných pacientů.

Testování osob na detekci koronaviru probíhá v součinnosti s ostatními zdravotnickými zařízeními v Kraji Vysočina.

Aktuální počty pozitivních případů v okrese Třebíč je dostupný na webových stránkách KHS či MZČR (celkové počty i denní přehledy).