Chirurgický workshop - bariatrická chirurgie 15. - 16. 2. 2023

Dvoudenní workshop na téma BARIATRICKÁ CHIRURGIE - GASTRICKÝ SLEEVE proběhl ve dnech 15. - 16. února 2023.

Pod ruce třebíčských lektorů operatérů primáře chirurgického oddělení MUDr. Jana Cagaše a náměstka pro léčebnou péči chirurga MUDr. Jiřího Jeřábka, Ph.D. přijelo nahlédnout sedm lékařů z České i Slovenské republiky. Operovány byly dvě ženy (46 a 36 let - BMI 60).

Chirurgické oddělení Nemocnice Třebíč poskytuje péči pacientům s obezitou a zaměřuje na chirurgickou léčbu pacientů s diabetem 2. typu souvisejícím s obezitou. Operace je jen prvním krokem v terapii, k úspěchu vede dlouhodobá změna stravovacích zvyklostí a změna životního stylu.

Postup před operací. Hospitalizace

Pacient se objedná do Bariatrické poradny Třebíč, objednání je možné bez doporučení jiného lékaře. Při vstupní konzultaci je pacient vyšetřen, navržen diagnosticko-terapeutický postup, zvolen typ případné operace, popřípadě je přidělen předběžný termín k operaci. Pacient je zevrubně poučen o onemocnění, doporučena další vyšetření a předán ke konzervativní péči do obezitologické a nutriční poradny.

V případě, že je konzervativní terapie neúspěšná, je potvrzen termín operace. Pacient absolvuje předoperační vyšetření ambulantně, k operaci přichází den předem. Operace se provádí v celkové anestezii, délka operace je zpravidla 60-180 minut. Po operaci je pacient zpočátku na tekuté dietě, z lůžka vstává v den operace nebo den následující. Hospitalizace trvá 3-6 dní.

Během hospitalizace proběhne opět edukace v nutriční poradně. Pacient je důkladně poučen o druhu pooperační diety a způsobu stravování. Po operaci může být sníženo vstřebávání některých látek (železo, vitamíny), pacient proto nahrazuje jejich příjem kombinovaným preparátem (1 tbl Baritreat denně). Je doporučena vhodná fyzická aktivita od prvních pooperačních dnů. Zpočátku je nejvhodnější chůze.

Psychologické vyšetření je důležitou podmínkou bariatrické operace. Role klinického psychologa je primárně diagnostická, zaměřuje se nejen na přítomnost příznaků psychických poruch, které bariatrickou operaci vylučují (např. bulimie, závažná porucha osobnosti s impulzivitou nebo neléčená psychóza). Hodnocena je také rodinná a osobní historie klienta, jeho jídelní návyky, osobnostní vlastnosti, preferované způsoby zvládání stresové zátěže a dlouhodobé vzorce chování, které mohou napomáhat nebo naopak hatit úspěšné zvládnutí postoperačního režimu a spolupráci s lékařským personálem. Výstupem z psychologického vyšetření je podrobná zpráva, která v závěru obsahuje konstatování, zda je klient z psychologického hlediska vhodným kandidátem k absolvování bariatrické operace.

Období po operaci

V pooperačním období dochází k výraznému a dlouhodobému úbytku hmotnosti. Podle druhu operace, typu obezity a míry dodržování doporučeného pooperačního režimu dochází k úbytku více než poloviny nadbytečné hmotnosti (60-80% EWL). Především však dochází k dramatickému zlepšení kompenzace cukrovky - často k úplnému vyléčení. Zlepší se hodnoty krevního tlaku, hodnoty tuků a cholesterolu v krvi.

Je potřeba si uvědomit, že samotná operace je jen prvním krokem k úspěšnému snížení hmotnosti a léčbě souvisejících onemocnění. K dosažení dlouhodobého dobrého výsledku by měl pacient nadále spolupracovat s nutriční poradnou na úpravě jídelníčku. Pooperační období je vhodné i pro celkovou změnu životního stylu. Výrazný úbytek hmotnosti zlepší možnosti fyzické zátěže. Ideální aktivitou po operaci je chůze, jízda na kole, rotoped či plavání.

Pacient po bariatrické operaci dochází pravidelně na kontroly. V prvním roce po 3 měsících, v dalším roce po půl roce, dále 1 krát ročně. Kontroly probíhají v Bariatrické poradně třebíčské nemocnice, dále pacienta sleduje obezitolog, včetně pravidelných laboratorních vyšetření. Pacient nadále dochází do nutriční ambulance, kde konzultuje vhodný jídelníček a potřebné doplňky stravy.