Přednáška pro veřejnost Poskytnutí první pomoci

V úterý 14. listopadu od 16.00 hodin se v zasedací místnosti budovy O2 konala přednáška pro veřejnost POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI.
Veřejnost byla seznámena s teorií základů první pomoci a jak postupovat při kardiopulmonální resuscitaci včetně praktické ukázky.

Přednášející:
Prim. MUDr. Edita Langrová – Kardiopulmonální resuscitace;
Bc. Zdeňka Musilová – První pomoc pohledem sestry urgentního příjmu;
Mgr. Helena Vlčanová – Základy první pomoci;
Ing. Miloš Drdla Dr., MBA – První pomoc při napadení, útoku nebezpečným agresorem.