Lůžková oddělení | Plicní

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova M

Obor tuberkulóza a respirační nemoci (TRN), pneumologie a ftizeologie
je základním specializačním lékařským oborem zabývajícím se komplexně problematikou chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy.
Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba, dispenzarizace, rehabilitace, posudková činnost, výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních dýchacích cest, plic, pleury, mediastina, hrudní stěny a bránice a pregraduální i postgraduální výuka v oboru. Integrální součástí náplně oboru je i radiodiagnostika chorob dýchacího ústrojí (skiagrafie, skiaskopie, tomografie).
Cílem oboru je komplexní zvládnutí problematiky výše uvedených chorob, které by přispělo ke zlepšení a upevnění zdravotního stavu obyvatelstva České republiky.

PLICNÍ AMBULANCE Patří k lůžkovému plicnímu oddělení. Vyšetřují se zde pacienti:
 • na doporučení praktického lékaře
 • konziliární vyšetření pacientů hospitalizovaných na jiných odděleních
 • kontrolní vyšetření po propuštění z plicního oddělení.

Přehled některých vyšetření, která se dají provádět ambulantně:
- EKG
- Oxymetrie - vyšetření množství kyslíku v krvi.
- Vyšetření plicních funkcí
 • základní vyšetření - spirometrie - zajišťuje se vitální kapacita plic
 • rozšířené - bronchodilatační nebo bronchokonstrikční test
 • specializované - spiroergometrie, plicní difuze a celotělový bodypletismograf.
Bronchoskopické vyšetření
Jedná se o endoskopické vyšetření bronchiálního stromu. Lze jej provést ambulantně nebo při krátkodobé hospitalizaci. Vyšetření se provádí nalačno, po lokálním znecitlivění v oblasti krku. O indikaci k vyšetření rozhoduje lékař, pacient je o zákroku poučen a podepisuje souhlas k tomuto vyšetření. Po vyšetření je nutno alespoň dvě hodiny nejíst a nepít, do doby, než odezní znecitlivění.

Hrudní punkce
Jde o nabodnutí pohrudniční dutiny a odčerpání vzduchu nebo tekutiny (výpotku). Provádí se za účelem diagnostickým, kdy nám vyšetření odebraného vzorku pomůže stanovit diagnózu, nebo za účelem terapeutickým (léčebným), kdy při odčerpání výpotku napomůže ke zlepšení dýchání pacienta.

KALMETIZACE Naše ambulance se nachází v přízemí této budovy. Provádíme tuberkulínové testy (stanovení protilátek proti tuberkulóze), očkování proti tuberkulóze a následné kontroly očkování. Dále provádíme diagnostické testy u hospitalizovaných pacientů, u lidí odeslaných z různých ambulancí. Vyhledáváme a zveme na tyto testy lidi, kteří přišli do kontaktu s osobou, u které bylo diagnostikováno tuberkulózní onemocnění. V tomto případě se jedná o rodinné příslušníky, spolupracovníky a lidi z nejbližšího okolí pacienta.


SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE (SAS) neboli zástava dýchání během spánku
Co znamená termín "syndrom spánkové apnoe"?
Spánková apnoe je zástava dýchání během spánku déle než na 10 sekund. Prvotní příčinou bývá nejčastěji nespokojenost ložnicového partnera s hlasitým chrápáním. Socioekonomické důsledky (únava, nevýkonnost, usínání, špatná nálada) a zdravotní důsledky (kardiovaskulární riziko) předurčují onemocnění k bezodkladnému řešení.

Jaké má příčiny a důsledky?
Zástava může mít příčinu buď o b s t r u k č n í, kdy dochází k uzavření dýchacích cest nebo c e n t r á l n í, která je způsobena postižením mozkové činnosti. V obou případech postižená osoba přestává během spánku dýchat, následuje probuzení a obnovení dechové činnosti (většinou to nemocný sám ani nezaznamená). To se stává několikrát během každé hodiny spánku. Výsledek je usínání a celodenní únava. Hlavním důvodem, proč musí být SAS léčen, je však jeho příčinný stav k rozvoji vysokého tlaku a onemocnění srdce a cév (včetně cévních mozkových příhod)!!!

Jak se tedy léčí?
Podle počtu apnoických pauz připadá nejčastěji u lehčích případů v úvahu léčba chirurgická - zkrácenní měkkého patra. U těžších případů je suverénní metodou léčba pomocí kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) - pomocí přístroje a nosní masky je v dýchacích cestách vytvářen přetlak, v jehož důsledku nedochází k jejich uzávěru. Pacient se dobře vyspí a po celý den je bez dříve udávaných příznaků. Léčba je dobře tolerována i přes mnohdy prvotní negativní reakce pacienta.

A co nás čeká v naší spánkové laboratoři?

Hospitalizace trvá minimálně 3 dny.
1. NOC se natáčí PORTI: Pacientovi se zapne hrudní pás, který snímá pohyby hrudníku a polohu těla. Na nos dostane kyslíkové brýle, které snímají průtok vzduchu a chrápání. A na prst se přiloží klapka, která snímá saturaci (okysličení) hemoglobínem a tepovou frekvenci.
2. NOC se monitoruje PORTI v kombinaci s Auto CPAP ke sledování tlaku, netěsnosti a dechového objemu. (Pacient dostává místo kyslíkových brýlí nosní masku se samotným CPAP - přístrojem.)
3. NOC se již monitoruje samotný Auto CPAP, s kterým se již pacient seznámil.
Velikost přetlaku je určena tímto speciálním vyšetřením odborným lékařem ve spánkové laboratoři. Je nutné jejich schválení revizním lékařem, pak je léčba plně hrazena zdravotními pojišťovnami - bezplatná.

V některých případech se monitoruje i ALICE - polysomnografie.
Ta spočívá ve sledování následujících parametrů:
 • EEG - pomocí elektrod připevněných do vlasaté části hlavy
 • EMG - pomocí elektrod připevněných na bradě
 • EOG - pomocí elektrod připevněných v okolí očnice
 • Elastické pásy - hrudní a břišní
 • Dýchacích zvuků - pomocí mikrofonu připevněném na krku
 • Proudu vzduchu před nosem a ústy pomocí tzv. flow čidla, které je podobné kyslíkovým brýlím
 • Saturace kyslíku - pomocí pulsoxymetru - čidlo je připevněné na malíku (klapka)
 • Pohyby končetin - pomocí EMG elektrod na dolních končetinách a v neposlední řadě EKG
Po vyhodnocení záznamu lékařem je při další dohodnuté schůzce sdělen výsledek vyšetření a navrhnut další terapeutický postup.

"Nebojte se přístrojů a myslete na své zdraví!"
 

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 689
 • Ambulance + spánková laboratoř
  568 809 682
 • Bronchoskopie
  568 809 681
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Vladimír Hanák
Primář
E-mail: vhanak@nem-tr.cz

 
Bc. Radmila Černá
Vrchní sestra
Tel.: 568 809 684
E-mail: rcerna@nem-tr.czKontaktní osoby

Zástupce primáře MUDr. Zdeněk Beránek  
Lékařka MUDr. Dana Brázdová  
Lékař MUDr. David Molín  
Lékař MUDr. Jiří Schreiber  
Lékař Dr. Anastasiia Pietukhova  


 

Fotogalerie

                           
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance