Lůžková oddělení | Dětské a novorozenecké

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova M

Dětské oddělení

Dětské oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientů od narození do 19 let. Mimo obor interního lékařství poskytujeme na základě Charty práv hospitalizovaného dítěte i předoperační i pooperační péči pro další specializace - chirurgii, ortopedii, urologii, ORL, kožní a infekční oddělení. Součástí je i dětské JIP s pěti lůžky. Děti přijímáme dle možností s doprovázejícím rodičem. Do 6 let věku hradí pobyt doprovodu pojišťovna.

Oddělení disponuje 23 lůžky standardní péče a 7 lůžky pro doprovod dětí. Součástí je školní družina, kde děti tráví volný čas mezi vyšetřeními. Několikrát za rok oddělení navštíví Zdravotní klauni.

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení je v rámci Kraje Vysočina nadstandardně vybaveným oddělením. Zajišťuje péči i o nezralé novorozence od 32. týdne těhotenství a 1500 gramů váhy. Disponujeme moderními inkubátory včetně převozního, ultrazvukem, přístroji na podporu dýchání, monitory vitálních funkcí, novorozeneckými „pelíšky“, vyhřívanými lůžky i podložkami a mnohými dalšími přístroji a vybavením zajišťujícími špičkovou péči. I díky těmto možnostem patří porodnické oddělení Nemocnice Třebíč mezi nejoblíbenější v ČR.

Oddělení je od roku 1995 nositelem titulu Baby Friendly Hospital za propagaci a podporu kojení. Na novorozeneckém oddělení 24 hod denně funguje laktační poradna. Nabízí lekce předporodní přípravy týkající se novorozence a péče o něj i přípravu ke kojení v těhotenství, péče o prsy v těhotenství a při kojení. Objednat se můžete nejlépe v druhé polovině těhotenství na tel. čísle: 568 809 355. Certifikát laktačního poradenství po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu získalo 5 sester. Problémy s kojením lze konzultovat přímo na oddělení i telefonicky na čísle laktační linky 568 809 355.

Během pobytu na novorozeneckém oddělení se u všech dětí provádí:
 • SCREENING, tj. odběr krve z paty dítěte 48 hodin po narození na metabolické nemoci
 • OAE – screening sluchu
 • Vyšetření ledvin ultrazvukem k vyloučení vrozených vývojových vad
 • Vyšetření očí opthalmoskopem k vyloučení vrozeného šedého zákalu
 • Vyšetření kyčlí ortopedem s využitím ultrazvuku
 • Rehabilitace – fyzioterapeut instruuje maminky o správné manipulaci s novorozencem a upozorňuje na případné chyby v držení dítěte

Na žádost rodičů provádíme odstranění pupečního pahýlu. Výkon je placenou službou, dle platné kalkulace poplatek činí 180 Kč.

Novorozenecké oddělení JIP se 4 lůžky intenzivní péče pečuje o novorozence s poruchou adaptace, s infekcí, respiračními problémy, se žloutenkou, krvácivou nemocí, dále nezralí novorozenci od 32. týdne těhotenství a 1500 gramů váhy. Novorozenci menší váhy a těžce nezralí novorozenci jsou po stabilizaci a zajištění základních životních funkcí následně transportováni na vyšší pracoviště – a to do FN Brno.

Na oddělení Nemocnice Třebíč je možné zapůjčit dechový monitor pro novorozence a kojence. Baby Sense slouží k prevenci syndromu náhlého úmrtí. V případě selhání dechu dítěte spouští zvukový a světelný signál. Vhodný je pro všechny druhy postýlek.
Syndrom náhlého úmrtí je definován jako náhlá a neočekávaná smrt kojence. Příčina zůstává často neobjasněna. Ohroženy jsou děti do 1 roku, zejména do 6 měsíců. Poplatek za vypůjčení přístroje je 150 Kč za 1 měsíc. V případě zájmu se obraťte na novorozenecké oddělení na tel. číslo 568 809 355.

V rámci péče o narozené děti funguje při novorozeneckém oddělení schránka k anonymnímu umístění novorozeného dítěte  (BabyBox), který je v budově R v přední části areálu nemocnice Třebíč.

Specializované ambulance

Při novorozeneckém oddělení pracuje riziková poradna pro patologické novorozence, kam jsou zváni novorozenci po propuštění ke kontrolnímu vyšetření a odběrům, k UZ ledvin nebo mozku.


Součástí dětského oddělení jsou příjmová, endokrinologická a gastroenterologická ambulance, vedené lékaři s atestací z pediatrie II. stupně a garanty lékaři se specializovanou způsobilostí v daném oboru.

Endokrinologická ambulance sleduje zejména děti s poruchou růstu, onemocněním štítné žlázy, poruchou sestupu varlat, poruchou puberty.

Ordinační hodiny:

středa 7:30 - 15:00

Gastroenterologická ambulance pečuje o děti s céliakií, chronickými střevními záněty, poruchami vyprazdňování, bolestmi bříška a alergií na potraviny, zejména na bílkovinu kravského mléka.

Ordinační hodiny:   

úterý 7:30 – 15:00
pátek 9:00 – 12:00

Nefrologická ambulance sleduje děti s onemocněním ledvin a močových cest, s enurézou, opakovanými záněty močových cest.

Ordinační hodiny:

pondělí 7:30 - 15:00

Psychologická poradna.

Odinační hodiny:

úterý 14:30 – 18:30
čtvrtek 07:00 – 15:30


Dětské oddělení zajištuje i lékařskou pohotovostní službu pro děti. Ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin dalšího dne. O víkendech a ve svátcích zajišťují pohotovostní službu praktičtí lékaři pro děti a dorost od 8 hodin do 20 hodin.  Mimo uvedené hodiny zajišťují nepřetržitý provoz lékaři dětského oddělení.


Čekací doba u plánovaných ambulantních vyšetření je krátká. Většinou je maximální doba čekání 15 minut. V případě posunu doby ambulantního vyšetření z důvodu nutného ošetření akutního případu je tato okolnost pacientům v čekárně včas a řádně vysvětlena.
Pro zlepšení prostředí byly z darů od MOTOTŘEBÍČ zakoupeny přehrávače s možností přehrávání DVD. Součástí vybavení čekárny je i televizor s dětským programem.

Personální zajištění

Lékaři i sestry dětského oddělení se účastní kongresů a seminářů jak celostátních, tak pořádaných Nemocnicí Třebíč a nové poznatky předávají svým kolegům a dále do praxe. Mladým lékařům je umožněno stážovat na vyšších pracovištích dle požadavků vzdělávacího programu.
V rámci zachování kontinuity péče o malé pacienty jsou 2-3x týdně realizovány velké vizity, na kterých jsou podrobně analyzovány jednotlivé případy a je navržena nejoptimálnější diagnostika a terapie. Informace o zdravotním stavu dětí jsou podávány rodičům srozumitelně a uceleně při vizitách nebo dle potřeby v průběhu dne.

Péči o děti na dětském a novorozeneckém oddělení zajišťuje:

6 lékařů s atestací z pediatrie II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství
1 lékař s atestací z neonatologie s úvazkem 1,0
4 lékaři zařazeni do vzdělávacího programu dětské lékařství
1 dětský psycholog s úvazkem 0,3
Na službách na dětském a novorozeneckém oddělení se podílí 5 lékařů externistů.

Na dětské JIP má 50% sester specializaci v intenzivní péči, na novorozenecké JIP má specializace v oboru intenzivní péče 80% sester.

Akreditace oddělení

Dětské oddělení má oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání dětské lékařství, 3. 2. 2014 byla akreditace prodloužena na dalších 8 let.

Partneři oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení získalo v roce 2014 z výtěžku charitativního koncertu Děti dětem, pořádaného tradičně občanským sdružením Kids for kids přístroj na podporu dýchání pro novorozence. Přístroj byl předán na novorozenecké oddělení JIP. Sdružení spolupracuje a podporuje nemocnici už jedenáct let: http://www.kidsforkids.cz/nase-projekty/.

Díky Nadaci Křižovatka je umožněno zapůjčování monitorů dechu Babysence II domů.

Třebíčští baseballisté uzavřeli sezonu charitativním turnajem, kterého se aktivně zúčastnili pracovníci dětského a novorozeneckého oddělení. Získaná částka 34.800 Kč byla věnována našemu oddělení na nákup barevného povlečení pro dětské pacienty a pelíšky pro nezralé novorozence.

Od sportovců a různých občanských sdružení dostáváme hračky, hry, stavebnice, finanční příspěvky byly použity k nákupu klimatizační jednotky na ambulance dětského oddělení.

Oddělení je zapojeno do akce Celé Česko čte dětem. Malým pacientů bez doprovodu čtou sestry deset minut denně. Pokud mají rodiče zájem, mohou si zapůjčit knihy přímo na oddělení.

Informace k novorozeneckému oddělení naleznete po kliknutí zde >>>
 

Doporučené návštěvní hodiny dětského oddělení

Denně 10:00 - 17:00 hodin. Návštěvy na JIP doporučujeme pouze rodičům.
 

 

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 463
 • Ambulance odd.
  568 809 462
 • Dětská JIP
  568 809 458
 • Odborné ambulance
  568 809 459
 • Psycholog
  568 809 459
 • Novorozenecké JIP
  568 809 355
 • Šestinedělí 1
  568 809 353
 • Novorozenecké lékař
  568 809 355
 • Laktační poradna
  568 809 355
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Alena Holubová
Primář
E-mail: aholubova@nem-tr.cz

 
Kamila Čiháková
Vrchní sestra
Tel.: 568 809 458
Gsm: 739 455 478
E-mail: kcihakova@nem-tr.czKontaktní osoby

Zástupce primáře MUDr. Jana Radvanová  
Vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení MUDr. Zuzana Janoštíková  
Lékařka MUDr. Simona Chytková  
Lékař MUDr. Jaroslav Belvončík  
Lékařka MUDr. Magdaléna Tůmová  
Lékařka MUDr. Aneta Ebertová  
Lékařka MUDr. Anna Holubářová  
Lékařka MUDr. Jana Horňáčková  
Lékař MUDr. Michal Hrádocký  
Lékařka MUDr. Martina Machajdíková  
Lékařka MUDr. Hana Němcová  
Lékařka MUDr. Šárka Samuelová  
Lékařka MUDr. Eva Stránská  
Staniční sestra Bc. Marie Bohutínská  
Staniční sestra dětské JIP Kamila Čiháková  
Staniční sestra novorozenecké JIP Bc. Jitka Syslová  


 

Fotogalerie

                      jip nemocnice třebíč       
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance