Lůžková oddělení | Ortopedie

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2   / budova C

Ortopedie je samostatný chirurgický obor, zabývající se chirurgií pohybového systému, zaujímající širokou škálu výkonů od korekce vrozených vad, přes degenerativní, zánětlivé onemocnění, až po traumatické postižení pohybové soustavy.
Ortopedické oddělení se nachází v pavilonu C. Lůžková část se skládá ze standardního oddělení se 27 lůžky.
Na ortopedickém oddělení a na ortopedických ambulancích se o pacienty stará 38 členný personál, čítající 10 lékařů, 11 sester, 5 ambulantních sester, 3 sanitářek a 1 sanitáře. 
Ortopedické oddělení je akreditované pracoviště, které umožňuje předatestační přípravu pro lékaře v oboru Ortopedie.

Léčbu v ortopedii můžeme rozdělit na operační a konzervativní, kde operační léčba výrazně převyšuje nad konzervativní.
Operativa je prováděna na 2 operačních sálech, určených výhradně pro kostní operace. Tyto operační sály splňují veškeré požadavky kostní chirurgie. Spektrum vykonávaných operací je široké a stále podléhá inovacím dle nových poznatků v oboru. Pro příklad uvedeme nejčastěji prováděné plánované operace: umělé náhrady kloubů (kyčel, koleno, rameno, hlezno, metakarpofalangeální klouby rukou), artroskopické ošetření kloubů, stabilizace ramena, plastika zkříženého vazu kolena, menisektomie, synovektomie, burzektomie, korekce předonoží, chirurgie ruky (palmární aponeurektomie pro M. Dupuytren, operace pro stenosující tendovaginitidy, šlachové přenosy a plastiky), synovektomie kloubů a šlach, operace lokte při entezopatiích („tenisový, oštěpařský loket“), operace Achillovy šlachy, úžinové syndromy v oblasti lokte a zápěstí (syndrom karpálního tunelu, Guyonův kanál), revmatochirurgie a ošetření následků vážnějších úrazů. Ošetřujeme veškeré úrazy končetin. V traumatologii trvale zavádíme moderní léčebné metody. Provádíme osteosyntézu nestabilních zlomenin s užitím techniky úhlově stabilních dlah. Úrazy páteře a polytraumata vyžadující operační léčbu odesíláme na specializovaná vyšší pracoviště (traumacentrum, cévní chirurgie).

Následná pooperační péče o pacienty je poskytována na lůžkovém oddělení a to podle zdravotního stavu pacienta. Děje se tak na JIP, nebo na standardním oddělení. Menší část pacientů tvoří ti, kteří jsou léčeni konzervativně, nebo vyžadují intenzivnější došetření obtíží.

Složitější případy, např. nádorové postižení jsou vždy konzultovány se specializovaným pracovištěm (Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny) popřípadě předány do jejich péče. Poskytujeme komplexní konzervativní ortopedickou péči pro děti a dospělé.

Velká část ortopedických pacientů je vedena v ambulantní péči, kterou zajišťují lékaři ortopedického oddělení v prostorách Nemocnice Třebíč. A to v přízemí pavilonu C, po pravé straně, v  prostorách polikliniky na Vltavínské ul. ve 2. poschodí. V pracovní dny  vždy mezi 8.-.14.h. Jedním z úkolů ortopedické ambulance je sledování vrozených vyvojových vad u dětí, nejčastěji vyvojové dysplazie kyčelní, kde každý novorozenec je vyšetřen již v porodnici a následně kontrolován formou klinického vyšetření a ultrazvukového vyšetření.

Žádosti o výpis z lékařské dokumentace:

1.    Po telefonické domluvě v pracovní dny mezi 10-14.h. na telefonním čísle:
568 809 229
2.    Písemnou formou na adresu: ortopedického oddělení

Pracovníci ortopedického oddělení v Třebíči jsou erudovaní, všichni se trvale vzdělávají, aktivně se účastní odborných a vědeckých zasedání.
 

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 235
 • Recepce spojeného lůžkového fondu
  568 809 494
 • Ortopedická ambulance I. nemocnice Třebíč
  568 809 537
 • Ortopedická ambulance II. poliklinika Vltavínská
  568 808 207
 
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Jiří Šajnar
Primář
Tel.: 568 809 233
E-mail: jsajnar@nem-tr.cz

 
Bc. Hana Nováčková
Vrchní sestra
Tel.: 568 809 232
E-mail: hnovackova@nem-tr.czKontaktní osoby

Zástupce primáře MUDr. Leoš Novotný 568 809 235  
Lékař MUDr. Vladimír Hájek 568 809 235  
Lékař MUDr. Zdeněk Kovář 568 809 235  
Lékař MUDr. Miroslav Lisý 568 809 235  
Lékařka MUDr. Alena Matějková 568 809 235  
Lékař MUDr. Aleš Pařízek 568 809 235  
Lékař MUDr. Roman Sedláček 568 809 235  
Lékař MUDr. Tomáš Valoušek 568 809 235  
Lékařka MUDr. Lucie Vyroubalová 568 809 235  


 

Fotogalerie

                     
 

Ke stažení

Nadstandardni_pokoje_pav C.pdf [531,3kB]
Nabídka samostatného pokoje Pavilon C
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance