Odborná veřejnost

Obchodní veřejná soutěž

Výzva k podání nejvhodnější nabídky na odkoupení zobrazovací techniky (23. 4. 2018)

Vzdělávání zdravotníků

Kurz psychologie a komunikace v paliativní péči

Cyklus seminářů a přednášek Purkyňky

Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč

Krajské edukační centrum - Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (Třebíč)

Rezidenční místa

Pravidleně aktualizované informace k výběrovým řízením na rezidenční místa.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství.

Etická komise

Funkci etické komise pro Nemocnici Třebíč zabezpečuje na základě písemné dohody poskytovatelů zdravotních služeb Etická komise Nemocnice Jihlava.

Pavilon chirurgických oborů

(pro aktualizaci fotografie z kamery stiskněte obnovit stránku nebo F5 - frekvence cca 5 min)  Název akce:    Pavilon chirurgických oborů (PCHO) Investor:    Kraj Vysočina Projektant:    ATELIER PENTA v. o....

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance