Lůžková oddělení | Oční

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova U

Oční oddělení zabezpečuje dle přirozeného spádu oftalmologickou preventivně léčebnou péči II. typu pro spádovou oblast necelých 130.000 obyvatel bývalého okresu Třebíč. Špičkové přístrojové vybavení a personální obsazení umožňují včasnou diagnostiku a léčbu všech očních onemocnění. Dne 3. 6. 2016 nám byla prodloužena původní akreditace ministerstva zdravotnictví z roku 2006, která  má nyní platnost do roku 2024. Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o prodloužení akreditace na celý vzdělávací  program.

Hlavní zaměření na:
1/  Mikrochirurgii předního segmentu
 • operace šedého zákalu /fakoemulzifikace pomocí přístroje INFINITI s implantací moderních intraokulárních čoček/
 • plastické operace

2/
  YAG laser nekrvavé zákroky především u sekundárních šedých zákalů.

3/
Fotokoagulační laserové ošetření sítnice. Po předchozí fluorescenční angiografii a použití fundus kamery digitálního zobrazovacího systému /ošetření proliferativních diabet. retinopatií, diabetických makulopatií, kmenových cévních okluzí a některých forem věkem podmíněných makulárních degenerací, u některých trhlin sítnice bez odchlípení/.

4/  Problematika glaukomu.

5/ Spektrální optický koherentní tomograf /OCT/ - zobrazovací metoda, která využívá optického paprsku, jeho odrazu a posunu, jenž je následně zpracován počítačem a převeden pomocí barevné škály do trojrozměrného obrazu vyšetřovaných struktur oka. Rozlišovací schopnost je 5-15 mikrometrů. Slouží nám k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u věkem podmíněných makulárních degenerací a u zeleného zákalu. Dovoluje nám tyto změny sledovat v čase. Můžeme např. čekat s nasazením lokální léčby u glaukomu, u vlhkých forem makulárních degenerací indikovat injekce aplikované do sklivce, indikovat operace. U složitějších patologií je třeba doplnit dalšími vyšetřovacími metodami. S rozšířeným vybavením přístroje můžeme také vyšetřovat přední segment oka - rohovku a přední komoru = provádět bezkontaktní pachymetrii /měření tloušťky rohovky/a bezkontaktní vyšetřování a měření šířky komorového úhlu, hodnotit tyto změny s odstupem času - jak u glaukomů, tak poúrazových nebo pooperačních stavů. Vyšetření je nebolestivé, relativně krátké, není potřeba rozkapávat. Není hrazeno zdravotními pojišťovnami- vyšetření 1 oka stojí 300,- Kč.
 
6/ Ultrazvukové vyšetření:
A-sken k vyšetření parametrů oka = biometrii i kontaktní pachymetrii.
B-sken umožňuje diagnostiku patologií i u neprůhledných očních medií, dále slouží k vyšetřování retrobulbárního prostoru.

7/ Ortoptická ambulance s velmi kvalitní ortoptickou a pleoptickou léčbou dětských pacientů.

Pavilon U, podlaží -2PP.   

8/ Při nutnosti chirurgického zákroku na zadním segmentu spolupracujeme  s klinikami.


 • Lůžková část oddělení je umístěna na neurologickém oddělení (6 lůžek).
 • Zázemí pro  tato lůžka je v části ambulantního traktu,kde probíhají vizity v černé komoře,  příjmy, měření nitroočního tlaku, další  oční  ošetření a propuštění.
 • Televize na pokoji, strava se podává Tablet-systémem.  UPOZORNĚNÍ
  pro pacienty s akutním očním onemocněním nebo úrazem

  je zajištěna lékařská ambulantní pohotovost následovně

  V pracovní dny

  15:30 - 18:00  
  Oční ambulance v pavilonu U -II patro v areálu Nemocnice Třebíč

  18:00 - 20:00 Ordinace LPS (lékařská pohotovostní služba)- pavilon U přízemí v areálu Nemocnice Třebíč
  20:00 - 07:00  Chirurgická ambulance - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč


  Sobota, neděle, svátek

   09:00 - 18:00
  Oční ambulance v pavilonu U -II patro v areálu Nemocnice Třebíč

   18:00 - 20:00
   Ordinace LPS (lékařská pohotovostní služba)- pavilon U přízemí v areálu Nemocnice Třebíč

   20:00 - 09:00
  Chirurgická ambulance - pavilon C přízemí v areálu Nemocnice Třebíč

 

Kontakty na oddělení

 • Pracovna lékařů
  568 809 618
 • Pracovna sester
  568 809 852
 • Pracovna sester - operativa
  568 809 619
 • Ambulance
  568 809 609
 
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Jitka Jourová Šalomounová
Primář
E-mail: jsalomounova@nem-tr.cz

 
Maria Špačková
Vrchní sestra
Tel.: 568 809 625
E-mail: mspackova@nem-tr.czKontaktní osoby

Lékařka MUDr. Jaroslava Helmanová jhelmanova@nem-tr.cz
Lékařka MUDr. Soňa Kaňková  
Lékařka MUDr. Marcela Kopuletá  
Lékařka MUDr. Simona Matulová  
Lékař MUDr. Tomáš Preininger  
Lékařka MUDr. Dagmar Školařová  
Lékařka MUDr. Kamila Trnková  
Lékařka MUDr. Hana Vyletělová  


 

Fotogalerie

                                         
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance