Interna | Hemodialýza

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova G

Hemodialyzační středisko je součástí interního oddělení.
Eliminačními metodami na moderních přístrojích poskytujeme náhradní funkci ledvin.

Zajišťujeme nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu na 8 lůžkách.

O pacienty pečuje 13 všeobecných sester, z toho 7 se specializací nefrologie.

Pracujeme s 10 dialyzačními monitory firmy Fresenius.

Provádíme:

• Hemodialýzu

• Peritoneální dialýzu

• Připravujeme naše pacienty k transplantaci ledvin

Kontinuální hemoeliminační metody jsou zajištěny oddělením anesteziologicko-resuscitačním, dle potřeby za spolupráce nefrologa. 

Dialyzační středisko zajišťuje chronickou péči o pacienty se selháním ledvin v okrese Třebíč, event. v přilehlých oblastech okolních okresů, pokud je vzdálenost bydliště pacienta od našeho dialyzačního střediska menší než od ostatních dialyzačních středisek.

Dialyzační středisko rovněž poskytuje „prázdninovu“ péči pacientům z kteréhokoliv regionu v případě přechodného pobytu v regionu Třebíč. Tuto péči lze zajistit jen v případě aktuálně dostatečné kapacity a je třeba ji dohodnout předem.


 

Kontakty na oddělení

  • MUDr. Hana Chmelíčková
    568 809 381
  • MUDr. Lenka Mrázová
    568 809 381
  • staniční sestra Bc. Věra Palíková
    568 809 374
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance