Interna | Diabetologická ambulance

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 budova N (vchod z boku budovy)

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Kromě základních dvou typů diabetu existuje gestační diabetes a ostatní specifické typy diabetu (tzv. sekundární diabetes), které mohou být způsobeny genetickým defektem B buněk a inzulinu, změnou glukózové tolerance, onemocněním pankreatu atd.

Naše služby
V naší diabetologické ambulanci dispenzarizujeme dospělé pacienty se všemi typy diabetu a poskytujeme veškerou péči o dospělého pacienta s diabetem.
Péče je určena pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Na našem pracovišti provádíme:
  • diagnostiku diabetu
  • vstupní edukaci a nastavení optimální terapie nově diagnostikovaného diabetika -  vybavujeme pacienta výukovými materiály a seznamujeme je s terapií a technikami aplikace různých typů inzulínů a jiných léčiv
  • vedení terapie diabetu a dispenzarizaci diabetiků s jejich pravidelnými kontrolami a reedukací
  • hospitalizace – v případě vzniku komplikací naše pacienty hospitalizujeme na našem interním oddělení
  • konsiliární vyšetření - u diabetiků, kteří jsou hospitalizovaní  na jiných lůžkových odděleních
  • kontinuální monitoring glykémií pomocí senzoru – provádíme u pacientů s obtížně nastavitelným dávkováním nebo kolísavými hodnotami glykémií k optimalizaci terapie
 • edukace a reedukace pacientů (nově i formou konverzačních map) provádí sestra se specializací v daném oboru, při edukaci výživy diabetiků úzce spolupracujeme s nutričními terapeuty nemocnice

 Číslo telefonu: 568 809 409

 

Ordinační hodiny

út, st   13:00 - 18:00     
úterý  6:30 - 13:00  edukace diabetiků    
 

Fotogalerie

           
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance