Interna | Nefrologická ambulance

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova U

Obor nefrologie
Péči o pacienty v tomto oboru zajištuje hemodialyzační středisko (v budově G) a nefrologická ambulance. 

Ambulance
Součástí pracoviště je predialyzační a nefrologická ambulance, která zajišťuje léčbu  a dispenzarizaci nemocných s chorobami ledvin, přebírá do péče nemocné v terminální fázi chronického renálního selhání dispenzarizované v jiných nefrologických ambulancích regionu, zajišťuje rovněž péči o nekomplikované pacienty po transplantaci ledvin.

K vyšetření v nefrologické ambulanci je možno se telefonicky objednat na čísle 568 809 368, denně od 7 do 14 hodin.  Ke  zhodnocení funkce ledvin je většinou třeba provést vyšetření ze správně provedeného 24 hodinového sběru moči (návod je uveden níže)

Pracoviště dále zajišťuje konsiliární nefrologickou službu pro ostatní oddělení nemocnice.

Hemodialyzační středisko poskytuje všechny dostupné možnosti náhrady funkce ledvin- tj. přístrojovou hemodialýzu, peritoneální dialýzu a připravuje pacienty  k transplantaci ledvin.

Nefrologická ambulance zajištuje léčbu a sledování pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří nepotřebují náhradu funkce.

Provádíme kompletní spektrum výkonů našeho oboru kromě metod kontinuální dialýzy, renálních  biopsií a vlastního provedení transplantace, zmíněné výkony pro naše pacienty zajišťujeme na specializovaných pracovištích. Dále provádíme výkony související s naším oborem- kanylace velkých žil k  zajištění cévního přístupu pro dialýzu dočasnými nebo permanentními katetry, implantaci peritoneálních katetrů. 

Peritoneální dialýza

Jako alternativu hemodialyzační léčby pro vhodné pacienty  nabízíme peritoneální dialyzační program, provozujeme peritoneální dialyzační systém Fresenius  s možností použití cycleru SleepSafe.  Provádíme edukaci pacientů sestrou - specialistkou, která spolupracuje s pacienty i v jejich domácím prostředí.  Katetry pro peritoneální dialýzu implantujeme pod laparoskopickou kontrolou v celkové anestezii, za hospitalizace na interním oddělení.

 


Číslo telefonu: 568 809 368
Zde naleznete návod k 24 hodinovému sběru moči

Pro širokou veřejnost zde nabízíme odkazy na internetové stránky pojednávající o nemocech ledvin.


 

Ordinační hodiny

Pondělí  6:00 - 12:00  kontrola pac. s CAPD   
Úterý  6:00 - 12:00  nefrologická vyšetření   
Středa  6:00 - 12:00  kontrola pac. s CAPD   
Čtvrtek  6:00 - 12:00  nefrologická vyšetření   
Pátek  6:00 - 12:00  kontrola pac. s CAPD 
 

Ke stažení

Informovaný souhlas s implantací peritoneálního dialyzačního katetru.pdf [222,1kB]
Informovaný souhlas s implantací dialyzačního katetru
Informovaný souhlas se zahájením hemodialyzační terapie.pdf [269,3kB]
Informovaný souhlas se zahájením hemodialyzační terapie
Informovaný souhlas se zavedením dočasného dialyzačního katetru.pdf [218,3kB]
Informovaný souhlas se zavedením dočasného dialyzačního katetru
Informovaný souhlas se zavedením trvalého dialyzačního katetru.pdf [220,7kB]
Informovaný souhlas se zavedením trvalého dialyzačního katetru
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance