Komplementární oddělení | Patologie

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova P

Odděleni patologie je nezastupitelnou součástí diagnostické složky nemocnice.
Na oddělení se provádějí tři typy vyšetření:
  • bioptické
  • cytologické
  • zdravotní pitvy

Biopsie je mikroskopické vyšetření tkání, orgánů, které kliničtí lékaři odeberou z těla pacienta během operace, excizí, kyretáží, punkcí. Tímto vyšetřením zjišťujeme především, zda je nádor zhoubný či nezhoubný, stanovujeme typ nádorů. Bioptická diagnóza určuje směr následné terapie. Důležitá je také spolupráce s chirurgickými obory, kdy provádíme tzv. peroperační biopsie - během operačního výkonu - diagnostický závěr ovlivní další operační postup.

Cytologie je mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk získaných stěrem povrchových struktur nebo punkcí tělních tekutin a orgánů.

Zdravotní pitvy slouží k objasnění příčiny smrti a výsledky tohoto vyšetření jsou součástí vnitřního kontrolního mechanismu zdravotní péče a správného léčebného postupu.

Dlouhodobě spolupracujeme s oddělením patologie Masarykova onkologického ústavu v Brně, FN Brno Bohunice a MDsK Brno, FN u sv. Anny v Brně.
 

Vedoucí zaměstnanci

 
MUDr. Iva Svobodová
Vedoucí lékař
Tel.: 568 809 310
E-mail: isvobodova@nem-tr.cz

 
Jana Svobodová
Vedoucí laborantka
Tel.: 568 809 410
E-mail: jsvobodova@nem-tr.czKontaktní osoby

Lékařka MUDr. Iva Zambo, Ph.D. 568 809 310  
Laborantka Hana Bartošíková 568 809 308  
Laborantka Eva Kochová 568 809 308  
Laborantka Radomíra Lišková 568 809 308  


 

Fotogalerie

     
 

Ke stažení

Laboratorni_prirucka_oddeleni_patologie_v_02_ucinnost_20161201_sign.pdf [666,6kB]
Laboratorní příručka patologie
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance