Komplementární oddělení | Centrální dispečink sanitářů

V Nemocnici Třebíč funguje centrální sanitářský dispečink, který optimalizuje a zkvalitňuje činnost pomocného zdravotnického personálu. Statisíce telefonátů s požadavky jednotlivých oddělení potvrzují oprávněnost novinky. Pacienti, ale i sestry na odděleních se díky centrálnímu řízení dočkají rychleji pomoci při převozech, polohování, či zajištění hygieny u nehybných a hůře pohyblivých hospitalizovaných. Sanitáři přitom nachodí desítky kilometrů denně.
 
„Cílem projektu bylo dosáhnout lepší efektivity práce sanitářů a optimální dostupnosti pomoci sanitářů při poskytování základní ošetřovatelské péče a převozů na vyšetření pro všechna oddělení nemocnice,“ vysvětluje okolnosti vzniku náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Alena Hošková: „na základě této úvahy jsme do sanitářského dispečinku (SD) sdružily sanitáře muže, kteří poskytovali výše uvedenou službu na chirurgickém, interním, plicním a kožním oddělení nemocnice.“ Za první ucelený rok činnosti (rok 2015) vyřídila vedoucí Libuše Burianová 270 tisíc telefonátů při zajištění více jak 83 tisíc požadavků. Nejčastěji přitom sanitáři vycházeli na interní a chirurgické oddělení, která jsou největšími v nemocnici. Nejméně byli žádaní v kožní ambulanci a na hematologii.

„Mezi čtyřiadvaceti muži je jedna sanitářka, která zajišťuje pravidelný odnos biologického materiálu do centrální laboratoře a za den nachodí po nemocnici až 15 kilometrů,“ popisuje test s krokoměrem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Alena Hošková a dodává: „to ve výsledku znamená, že za rok nachodí necelé čtyři tisíce kilometrů“.

Investice při zajištění novinky byly v podstatě nulové. Veškerá komunikace probíhá elektronickým nebo telefonickým objednáním požadavku. „Výhody jsou nesporné, už se nestává, že by někde sanitáři měli volno, když jsou jinde enormně zapotřebí,“ komentuje přínos ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „na některé oddělení chodí naopak nově a tam si jejich pomoci velice váží, například na lůžkové LDN“.

Počty požadavků, které uvedla vedoucí sestra SD na poradě vedoucích nelékařů v lednu 2016, byly překvapivé a ukázaly na správnost kroku k centralizaci služeb sanitářů.
Vše je o týmové spolupráci a potvrzuje se, že každé zdravotnické povolání je důležité a sanitáři mají svoji nezastupitelnou pozici v celém systému.
 

Vedoucí zaměstnanci

 
Libuše Burianová
Tel.: 568 809 343
Gsm: 739 507 870
E-mail: lburianova@nem-tr.czFotogalerie

       
 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance