Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

„Knihobudka“ v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Klienti Nemocnice Třebíč se nudy bát nemusí. Každý z nich si může přijít na recepci a vybrat si knihu dle svých zájmů a zdarma si ji odnést na pokoj i domů. Knihovničku zásobují z vlastních zdrojů zaměstnanci nemocnice a pomáhají tak příjemnější hospitalizaci klientů. Aktuálně jsou v nabídce jak beletrie pro dospělé i děti, tak knihy faktu a naučné.

„Každý z nás má doma řadu knih, které už nikdy nebude číst, ale zároveň je nikdy z úcty ke knihám nevyhodí. Tento „knihoautomat“ nebo „knihobudka“, jak ji zaměstnanci nazvali, může tento problém vyřešit a udělat radost hospitalizovaným klientům“, popisuje novinku ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Samotný nápad vzešel z řad zaměstnanců, kteří na společné schůzce přemýšleli, jak mimo léčebnou péči zpříjemnit čas hospitalizovaným pacientům.
Knihy si mohou přijít vybrat sami pacienti. Často totiž navštěvují i občerstvení, které je doslova nadohled. Dětem a těm, kteří nejsou ze zdravotních důvodů sami výběru schopni, mohou pomoci návštěvy. „Pokud je někdo skutečně sám a bude mít o knihu zájem, zajistí mu donášku i zdravotnický personál. Dotyčný klient ale bude muset počkat na klidnější chvíli a také popsat, co ho baví a o co má zájem“ upřesňuje fungován Tomášová a dodává: „ Nebojíme se, že knihy dojdou. Věříme, že pokud si někdo z klientů odnese knihy domů, vzpomene si na nás a přinese časem jiné, které už doma číst nebude.“ V knihovně je prostor na více jak stovku svazků. V první „várce“ jsou svazky klasiků, rodokapsy, červená knihovna i dětské knihy. Pokud bude o tuto službu ze strany pacientů zájem, nemocnice je připravena nabídku rozšířit, přidáním dalších polic.


Přípravné práce pro výstavbu pavilonu chirurgických oborů začaly

Část staré nemocniční kotelny Nemocnice Třebíč zmizela. Obětí demoličních prací se stal i komín. Dominanta stará bezmála 25 let uvolnila prostor plánované výstavbě pavilonu chirurgických oborů. Ta má začít v příštím roce a bude největší investiční akcí do zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina.    
 
Převážná část kotelny nebyla dlouhodobě využívána. Jediným  funkčním zařízením byl jen výměník. Ten byl ale během letních měsíců přestěhován do zrekonstruovaných sousedních budov, aby bylo případně od začátku září zajištěno vytápění nemocnice. „Tento krok a jeho načasování se ukázalo zcela oprávněným“ komentuje postup prací František Kalina, technický náměstek Nemocnice Třebíč a dodává: „tento týden jsme začali, vzhledem k chladnému počasí, vytápět všechny budovy.“ Prostor uvolněný aktuální demolicí bude využit pro nové „energo  centrum“. Z toho budou energie rozváděny do celého areálu nemocnice, včetně nového pavilonu.
       
„V současné době společně se zřizovatelem a projektantem dolaďujeme dispozičního i funkční uspořádání nového pavilonu, který spojí komplex tří“ popisuje stav dalších příprav ředitelka nemocnice Ing. Eva Tomášová: „se samotnou výstavbou počítáme v rozmezí let 2015 až 2017“.  Plánovaný objekt spojí stávající operační sály s budovou bývalé porodnice a s novou čtyřpodlažní částí. Tam bude chirurgická příjmová část, diagnostická, ambulantní i akutní a dvě patra tzv. společného lůžkového fondu. Přes umístění některých neinvazivních oborů jako je dialýza a jedno patro LDN bude převážně využíván pro invazivní obory a invazivní medicínu. „Vybudování PCHO v budoucnu vyřeší z hlediska provozu nemocnice stávající nevyhovující objekty a otevře managementu nemocnice další prostor pro zefektivňování provozu nemocnice“ uzavírá vizi Eva Tomášová: „to podstatné ale je, že především zlepší našim pacientům kvalitu a dostupnost poskytované ambulantní a lůžkové péče.“