Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

Dopravní komplikace v okolí Nemocnice Třebíč

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s platností od 1. dubna 2015 dochází k uzavírce silnice před nemocnicí Třebíč Purkyňovo nám 133/2, 67401 Třebíč (dále jen nemocnice) v důsledku komplexní rekonstrukce ulice Sportovní, včetně nájezdových ramp na ulici Hrotovická.

I.     etapa od 01. 04. 2015 - 05:00 hod do 15. 05. 2015 - 24:00 hod.
II.     etapa od 16. 05. 2015 - 00:01 hod do 15. 06. 2015 - 24:00 hod.


V podstatě lze ve stručnosti říci, že budou pro přijíždějící motoristy následující omezení:
•    Uzavřen bude celý úsek státní silnice ulice Bráfova - Sportovní, tedy od od Pizzerie Harlekýn až po křižovatku výjezd Vladislav - Velké  Meziříčí. Tato silnice bude po celou dobu uzavírky průjezdná jen ve směru Bráfova ulice směrem na Vladislav (Brno, Velké Meziříčí).
•    Příjezd z ul. Hrotovická ve směru jízdy na Brno bude zachován.
•    Areál nemocnice bude z pohledu dopravy celý plně funkční včetně přední vrátnice i parkovacího systému, tedy bez jakéhokoli omezení.

Do nemocnice bude možné se dostat následovně:
•    Od Vladislavi (od Brna) - přes křižovatku Velkomeziříčská, kolem Kauflandu, přes Novodvorský most, dále (nově jednosměrnou ulicí Kateřiny z Valdštejna) nad zimním stadiónem, vlevo směrem na ulici Bráfova a dále pak hlavní vrátnicí do nemocnice.
•    Od Hrotovic z ulice Hrotovická objízdnou trasou ulicí Spojovací kolem benzinky Shell dále na křižovatce s Hypermarketem Albert vpravo po ulici Znojemská (příjezd od Znojma), pod železničním mostem a dále na světlech vpravo po ulici Bráfova hlavní vrátnicí do nemocnice.
•    Ve směru od Jihlavy, Velkého Meziříčí (z Boroviny, z Týna, z Hájku, z Nových Dvorů, Horka Domků,  a pod.), klasicky Bráfovou ulicí směr od Jihlavy příjezd a průjezd hlavní vrátnicí do nemocnice.

Z nemocnice bude možné se dostat následovně:
•    Jen VLEVO z HLAVNÍ vrátnice na ulici  Bráfova - Sportovní, vždy jen přikázaným směrem doleva, tedy jen dvěma směry na Vladislav (Brno, Velké Meziříčí) anebo druhý směr VLEVO z hlavní vrátnice výjezdem na most a dále na ulici Hrotovickou (Hrotovice, Znojmo). Řidiči jedoucí směr Jihlava objedou jednosměrnou ulici Bráfova v protisměru trasou směr Hrotovice, tedy trasou Hrotovická - Březinova - Znojemská - Nádražní a zpět ul. Bráfova (nájezd křižovatka pod nádražím).

Fungování MHD
•    Fungování MHD bude v důsledku uzavření zastávky před nemocnicí omezeno v první etapě a měla by být dostupná pouze zastávka Bráfova - bližší informace na níže uvedeném odkazu.

Aktuálně prosím sledujte informace o uzavírce ulice Sportovní na:
•    http://www.uzavirkytrebic.cz/prehled/rekonstrukce-ulice-sportovni/


Francouzští zdravotníci navštívili Nemocnici Třebíč

Učitelky a studentky zdravotnické školy IFNIS z francouzského Belfortu prožili 26. 3. 2015 jeden den v Nemocnici Třebíč. Členky profesorského sboru si prošly celou nemocnici a mohly tak porovnávat nejen prostředí, ale i přístrojové vybavení. Studentky čekala krátká návštěva na vybraných odděleních a pak „stínovaly“ práci studentek třebíčské střední zdravotnické školy. Přátelská „vizita“ byla součástí dlouhodobé spolupráce Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč s francouzskou školou.

„Podobné aktivity vítáme a podporujeme, protože i nám přináší srovnání a inspiraci“ komentuje návštěvu Ing. Eva Tomášová, ředitelka nemocnice. Slavnostní přivítání proběhlo v budově ředitelství. Poté náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Alena Hošková provedla dvě učitelky a jednu zdravotní sestru po jednotlivých odděleních. Hodně je zajímalo dětské oddělení a rehabilitace, protože na těchto odděleních sami působí. Pro nás byly zajímavé informace o fungování urgentního příjmu v belforstké nemocnici, protože je srovnatelný s našimi plány.“ Osm studentek si rozdělily sestry žákyně a seznámily je se svojí praxí na interně, či urologii. Sledovaly odběry krve, měření tlaku a další péči o pacienty. Aktivní zapojení do činnosti však nebylo možné, jelikož to neumožňuje naše legislativa. Pro studentky byla zajímavá i možnost otestování vlastních jazykových dovedností, neboť komunikace mezi nimi probíhala v angličtině.

„Byla jsem zde před šestnácti lety jako studentka a je vidět až neuvěřitelný posun kupředu jak v péči o pacienta, tak i v technickém zázemí“, komentovala prohlídku učitelka Karoliin Cholgnard a dodala: „Jsem unesená z ticha a celkového klidu na odděleních i ze zázemí dávajícího maximální pohodlí pacientům, ve kterém jste určitě v mnohém dále, než západní svět“.

V rámci týdenního studijního pobytu navštíví podle organizátora pobytu a ředitele třebíčské střední školy RNDr. Miroslava Dočkala francouzské „sestřičky“ i další zdravotnické zařízení, pracoviště záchranářů, ale i jihlavský pivovar.