Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

Prach spojený s výstavbou pavilonu chirurgických oborů brzy zmizí

Letitý pavilon A v Nemocnici Třebíč postupně mizí. Demolice je v pokročilém stavu a neblahé důsledky jako hluk a prach v dohledné době skončí. Stavba „Energocentra“ už má přitom více jak jasné obrysy a přichází čas dokončovacích prací a montáže technologií. Nemocnice tak zcela viditelně mění svoji podobu.    
Z nejstaršího pavilonu Nemocnice Třebíč, který definitivně dosloužil na začátku roku 2016, už stojí jen první patro. Zbytek budovy byl zbourán a dochází k postupnému odvozu sutě. „Přesto, že demolice byla doprovázena okamžitým kropením vodou s cílem zabránit šíření prachu, k částečnému zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti pavilonu došlo. Za to se především klientům omlouváme a můžeme přislíbit konec těchto komplikací v dohledné době“ komentuje aktuální stav ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Zbytek bývalého pavilonu bude zbourán a odvezen během následujících letních měsíců. V té době bude dokončována stavba Energocentra. „Součástí této nezbytné stavby budou transformátory a rozvodna zásobující nemocnici elektrickým proudem, výkonný naftový dieselagregát, který zajistí dodávku elektrické energie v případě výpadků ze standardně využívané sítě i další nutná média jako zásobníky kapalného kyslíku a záložní stanice tlakových lahví, vč. skladu medicinálních plynů,“ vypočítává technický náměstek František Kalina. Dodavatel stavby společnost PKS aktuálně provádí rozvody elektrického vedení v nové budově a další dokončovací práce.
Změny může každý sledovat na záběrech z webové kamery, která permanentně sleduje dění v místě výstavby. Všechny informace týkající se výstavby pavilonu chirurgických oborů a navazujících staveb jsou dostupné na webu nemocnice (www.nem-tr.cz) v sekci „Všeobecné informace“ pod názvem „Pavilon chirurgických oborů“.  

Pavilon  PCHO
Nový pavilon chirurgických oborů (PCHO) v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Celkové náklady na stavbu bez vybavení se budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. Obsahovat bude příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů. Dodavatelem je PKS Stavby Žďár nad Sázavou. Dokončení celé této investiční akce je plánováno v průběhu roku 2018.       Jedničkáři si v Nemocnici Třebíč osladili start prázdnin

Ústavní lékárna Nemocnice Třebíč dnes odměnila žáky se samými jedničkami. Ti, kteří přišli s vysvědčením se samými jedničkami a nakoupili za více jak 500 korun, dostali sladký dort.  Odměna byla připravená pro „nejrychlejší“ jedničkáře ve třech věkových kategoriích - pro děti z prvního stupně (1. až 5. třída), žáky na druhém stupni (6. až 9. třída) a pro studenta ze středních škol. Ke zvýraznění samých jedniček byla soutěž odstartována v 11 hodin a 11 minut.
První si dort vyzvedla hned v 11:11 hod. nejmladší jedničkářka Michaela, která s babičkou už delší čas čekala před lékárnou. Druhý byl gymnazista Karel. Toho doprovázela maminka, která vybírala nákup v lékárně a těšila se na sladkou odměnu. Třetí dort byl vydán už v 11:20. Z Hrotovic si pro něj přijela „sedmačka“ Terezka. Odměny skvělým studentům předávala vedoucí farmaceutka lékárny Nemocnice Třebíč PharmDr. Věra Jarolímková.

Přejeme všem bezpečné prázdniny.