Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

Nemocnice Třebíč pořádá Benefiční večer

Benefiční večer, jehož výtěžek poslouží k nákupu kompenzačních pomůcek pro hospitalizované seniory, připravuje Nemocnice Třebíč. V Třebíčském divadelním sále Pasáž vystoupí 11. listopadu herci Jan Budař, Oldřich Navrátil a Otmar Brancuzský. Součást bude i dražba umělecký děl výtvarníků z Vysočiny.      

„Populace stárne a my nechceme zapomínat na klienty, kterým díky vyššímu věku dochází síly“, popisuje záměr akce ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Eva Tomášová: „z výtěžku akce nakoupíme pomůcky, které jim usnadní hospitalizaci a urychlí návrat do běžného života.“  V třebíčském kulturním domě Pasáž vystoupí i taneční sbor aktivních seniorek Babulky a pomocnou ruku podají i vybraní žáci LŠU.  „Jsme velmi rádi, že herecké osobnosti zaujal náš záměr a podpoří bez nároku na honorář naší benefici,“ komentuje VIP podporu ředitelka Tomášová: „divákům naopak můžeme slíbit, že hereckou trojici uvidí v poměrně netradičních rolích.“ 

Větší výdělek má zajistit i dražba uměleckých předmětů. „Oslovili jsme řadu výtvarníků z Třebíče i celé Vysočiny a mnozí nám ochotně vyšli vstříc. Nové majitele tak bude těšit dobrý pocit z pomoci
i umělecká hodnota získaných předmětů“ dodává k aukci ředitelka Tomášová. Mezi draženými předměty budou i díla Lubomíra Kerndla, Zdeňka Šplíchala, Vladimíra Netoličky, nebo jihlavské výtvarnice Michaely Krátké, známé pod uměleckým jménem LaPapula.  Ty doplní i několik dětských prací ze školek a škol z vysočinských nemocnic, jejichž vedení sídlí v areálu Nemocnice Třebíč. Do dražby se může zapojit kdokoliv z diváků. Kompletní seznam prací bude vystaven na webových stránkách nemocnice od 1. 11. 2014 – www.nem-tr.cz. Vstupenky je možné za 180 Kč zakoupit v předprodeji MKS Třebíč v Národním domě (Karlovo nám. 47, Třebíč). Akce začne v 19 hodin.           

„Uvědomujeme si, že problematice seniorů a klidného stáří je stále věnováno málo prostoru. Chceme toto tabu prolomit, a proto pořádáme benefici, která může toto téma veřejnosti přiblížit“ dodává k benefici a činnosti Nemocnice Třebíč náměstkyně pro lékařskou péči MUDR. Edita Richterová:
„Nejedná se o jednorázovou aktivitu. V rámci našeho zdravotnického zařízení provozujeme oddělení LDN, a to pracoviště v Třebíči a pracoviště v Moravských Budějovicích. Postupně zavádíme nová opatření s cílem zkvalitnění péče o seniory a stále hledáme novou inspiraci.“ V tomto roce se toto oddělení zapojilo do specializovaného projektu zaměřeného na bezpečnost seniorů, který bude následně přihlášen do soutěže Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Aktivní je nemocnice i v podpoře Senior pasů, které umožnují jejich majitelům získat slevy na vybrané placené služby. V tomto roce Nemocnice Třebíč i výrazně rozšířila nabídku termínů na objednání ke specialistům pomocí eAmbulance. „Senioři tak nemusí vysedávat dlouho v čekárnách, ale mohou se objednat na přesnou hodinu z klidu domova“ vysvětluje Edita Richterová: „pomoci jim mohou členové rodiny, stejně jako jim v klidu zajistí dovoz, protože ordinační hodiny jsme posunuli do odpoledních až podvečerních hodin.“ Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ročně ošetří v ambulancích přes 290 tisíc klientů a 22 tisíc osob je hospitalizováno.

 „Pomozte prostřednictvím podpory Benefiční akce těm, kteří jsou často odkázáni na pochopení
a pomoc svého okolí. Své síly už v prospěch nás všech vyčerpali a teď je řada na nás, abychom pomohli my jim!“ vyzývá na závěr ředitelka Ing. Eva Tomášová.

S organizačním zajištěním akce výrazně pomáhá MKS Třebíč. Dalšími partnery jsou Město Třebíč, Český rozhlas REGION, Horácké noviny a reklamní agentura Yashica.     „Knihobudka“ v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Klienti Nemocnice Třebíč se nudy bát nemusí. Každý z nich si může přijít na recepci a vybrat si knihu dle svých zájmů a zdarma si ji odnést na pokoj i domů. Knihovničku zásobují z vlastních zdrojů zaměstnanci nemocnice a pomáhají tak příjemnější hospitalizaci klientů. Aktuálně jsou v nabídce jak beletrie pro dospělé i děti, tak knihy faktu a naučné.

„Každý z nás má doma řadu knih, které už nikdy nebude číst, ale zároveň je nikdy z úcty ke knihám nevyhodí. Tento „knihoautomat“ nebo „knihobudka“, jak ji zaměstnanci nazvali, může tento problém vyřešit a udělat radost hospitalizovaným klientům“, popisuje novinku ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Samotný nápad vzešel z řad zaměstnanců, kteří na společné schůzce přemýšleli, jak mimo léčebnou péči zpříjemnit čas hospitalizovaným pacientům.
Knihy si mohou přijít vybrat sami pacienti. Často totiž navštěvují i občerstvení, které je doslova nadohled. Dětem a těm, kteří nejsou ze zdravotních důvodů sami výběru schopni, mohou pomoci návštěvy. „Pokud je někdo skutečně sám a bude mít o knihu zájem, zajistí mu donášku i zdravotnický personál. Dotyčný klient ale bude muset počkat na klidnější chvíli a také popsat, co ho baví a o co má zájem“ upřesňuje fungován Tomášová a dodává: „ Nebojíme se, že knihy dojdou. Věříme, že pokud si někdo z klientů odnese knihy domů, vzpomene si na nás a přinese časem jiné, které už doma číst nebude.“ V knihovně je prostor na více jak stovku svazků. V první „várce“ jsou svazky klasiků, rodokapsy, červená knihovna i dětské knihy. Pokud bude o tuto službu ze strany pacientů zájem, nemocnice je připravena nabídku rozšířit, přidáním dalších polic.