Rychlé vyhledávání na stránkách 

AKTUÁLNĚ

Aktuální komplikace v dopravě v areálu Nemocnice Třebíč

V důsledku zprovoznění nového „Energocentra“ při výstavbě pavilonu chirurgických oborů dojde od úterý 26. 7. 2016 do 8. 8. 2016 k omezením provozu v Nemocnici Třebíč.

Od úterý 26. 7. 2016 budou postupně probíhat výkopové práce mezi budovou K (kuchyň) a T (trafostanice + dílny), které ale nebudou mít významný dopad na provoz areálu nemocnice. 

K zásadnímu omezení dojde ve čtvrtek dne 28. 7. 2016 v odpoledních hodinách. Od 16:00 hod. bude uzavřena silnice i chodník mezi budovou T (trafostanice + dílny) a M v důsledku překopu silnice a chodníku, kam budou pokládány ocelové roury pro hlavní přívod vysokého napětí do areálu nemocnice. Od 16:00 hod. do pozdních nočních hodin tak nebude možné touto cestou projíždět motorovými vozidly ani procházet. Náhradní trasy a opatření budou následující:
Ve čtvrtek dne 28. 5. 2016 od 16:00 hod. do 23:00 hod.:
  • bude pro chodce úplně uzavřen průchod mezi budovami M a T s tím, že náhradní obousměrná trasa pro chodce povede přízemím  budovy M (kolem lékárny, recepce, bankomatu ven před budovu U – viz přiložený obrázek)
  • bude pro automobily úplně uzavřen průjezd nemocnicí. Z tohoto důvodu bude na přední vrátnici a na zadní vrátnici obousměrný provoz a po celou dobu budou mimo provoz parkovací systém vč. závor. Do přední části nemocnice se tak řidiči dostanou tam i zpět přední vrátnicí (k budovám CH - chirurgie, D – dialýza a M) a do zadní části nemocnice tam i zpět zadní vrátnicí (k budovám U, M, L – laboratoře, P – patologie, N – administrativa a S – archív).
Prosíme chodce i řidiče, aby dbali na aktuální dopravní značení a dbali na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

Děkujeme za pochopení.


Nemocnice Třebíč varuje před výskytem klíšťové meningoencefalitidy

Nemocnice Třebíč hospitalizovala od května do července letošního roku už 11 pacientů s klíšťovou meningoencefalitidou. Oproti loňskému roku jde o více jak stoprocentní nárůst. Rizika onemocnění přitom není radno podceňovat, ve výjimečných případech totiž může končit úmrtím pacientů.

„V loňském roce jsme do konce července hospitalizovali 4 pacienty a za celý rok jsme registrovali celkem 6 případů, tento nárůst je přinejmenším varovný“, vypočítává ředitelka Nemocnice Třebíč. V první fázi probíhá jako běžné chřipkové onemocnění. Druhá se projevuje poškozením centrální nervové soustavy se silnými bolestmi hlavy, horečkou, křečemi, rozmazaným, či dvojitým viděním a případným strnutím šíje. Výjimečná není ani krátkodobá ztráta vědomí nebo ochrnutí. Pacienti vyžadují intenzivní péči a někteří i umělou plicní ventilaci.

Účinnou ochranou proti nemoci je očkování. V ČR jej tradičně podstupuje kolem 10 % obyvatel. V sousedním Rakousku je „proočkovanost“ přitom až 90%. „Tradičním obdobím pro vakcinaci je chladné období roku. V teplých měsících roku lze očkovat také, avšak pouze toho, kdo prokazatelně neměl v posledním měsíci klíště. Zájemci se mohou obrátit na své praktické lékaře,“ upozorňuje MUDr. Zbyšek Pospíšil, primář infekčního oddělení Nemocnice Třebíč. Účinnou prevencí je využívání repelentů, kdy uživatel musí dbát na dodržení doporučení výrobců včetně ohledu na trvanlivosti postřiku. Při dlouhodobém pobytu v přírodě je vhodná opakovaná aplikace. „Na aktivity v přírodě je doporučováno světlé oblečení, na kterém je klíště vidět a můžete ho lehce sejmout a po návratu domů nezapomeňte důkladné prohlédnutí těla včetně vlasů. Velice časté je přisátí do oblasti třísel, podpaží, či podkoleních jamek,“ doplňuje MUDr. Zbyšek Pospíšil.