Odborná veřejnost

Vzdělávání zdravotníků

Cyklus seminářů a přednášek Purkyňky

Vzdělávací centrum pro fyzioterapeuty Nemocnice Třebíč

Krajské edukační centrum - Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (Třebíč)

Rezidenční místa

Pravidleně aktualizované informace k výběrovým řízením na rezidenční místa.

Etická komise

Funkci etické komise pro Nemocnici Třebíč zabezpečuje na základě písemné dohody poskytovatelů zdravotních služeb Etická komise Nemocnice Jihlava.

Lékařská knihovna

Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství.

Pavilon chirurgických oborů

Název akce:    Pavilon chirurgických oborů (PCHO) Investor:    Kraj Vysočina Projektant:    ATELIER PENTA v. o. s. Zhotovitel stavby:    PKS stavby, a.s. Cena stavby:    499 mil. Kč s DPH...

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělýchLektor: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.Termín:23. – 25. 3. 2018Cena: 2990,- Kč vč. DPHRozsah: 20 výukových hodinVýstupy: osvědčení o absolvování kurzu, kurzu je...

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance