Půjčení tabletů

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace nabízí svým pacientům možnost zapůjčit si počítačový tablet (iPad) a připojit se k internetové síti. Zapůjčení tabletu je možné kdykoli na pracovišti recepce nemocnice v pavilonu M – přízemí. Po sepsání „Smlouvy o nájmu věci movité“ a na základě předloženého dokladu totožnosti, je pacientovi tablet předán k užívání. Pacient je stručně seznámen s obsluhou a podmínkami provozu, je mu také předán elektronický klíč pro připojení k síti.

Cena zapůjčení je 50,- Kč/den, přičemž se první a poslední den zapůjčení počítá jako jeden den. Přičemž uživatel složí před půjčením tabletu k užívání peněžitou zálohu ve výši 1 500 Kč a nemocnice vyúčtuje úhradu při ukončení užívání tabletu a nespotřebovanou výši zálohy uživateli vyplatí bezodkladně po vrácení tabletu. Převýší-li výše úhrady složenou zálohu, uživatel úhradu doplatí nejpozději při vrácení tabletu na recepci nemocnice.

V případě, že hospitalizovaný pacient nemůže o službu zažádat osobně na recepci, je možno požádat o informaci u sester na oddělení. Ukončení užívání tabletu proběhne tak, že pacient předá tablet na recepci a současně také uhradí poplatek za zapůjčení.

Celková kapacita tabletů je omezena a mohou být půjčeny pouze tablety, které jsou  právě k dispozici. Tablet je určen k přístupu k základním www službám, a tomuto je přizpůsobeno základní nastavení zařízení.

Podle sledování dosavadního zájmu je o tablety největší poptávka mezi rodiči doprovázející nejmenší pacienty na dětském oddělení nemocnice. Nabídka výpůjčky tabletů je krokem ke zlepšení a zkvalitnění služeb pro pacienty, tak aby se v Nemocnici Třebíč cítili spokojeni.


František Kalina, technický náměstek
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace